Skillnaderna i hälsa speglar klyftorna i staden | Göteborgs Fria
  • Sambandet mellan ekonomiska förutsättningar och hälsa är tydligt, och syns inte minst i statistiken på stadsdelsnivå i Göteborg.
Göteborgs Fria

Skillnaderna i hälsa speglar klyftorna i staden

Tre av fyra göteborgare upplever själva att de har en bra hälsa. Men det finns skillnader i såväl hälsa som deltagande inom staden, och till stor del följer de olika ekonomiska förutsättningar.

Vart fjärde år fördjupar sig Västra Götalandsregionen i invånarnas hälsa genom en stor enkätundersökning, och i veckan presenterades den senaste rapporten. I Göteborg finns statistiken uppdelad på stadsdelsnivå, och där blir skillnaderna tydliga.

– Vi har en kraftig segregation i Göteborg, och det syns tydligt i enkätresultatet, säger Barbara Rubinstein som är epidemiolog och har jobbat med undersökningen.

Att ekonomiska förutsättningar har stor påverkan på hälsan, och att personer med hög inkomst i högre grad har en god hälsa än personer med låg inkomst, är känt sedan tidigare. Enligt Barbara Rubinstein är sambandet tydligt – och det går att följa genom att titta på till exempel inkomstskillnader och ekonomisk stress i olika stadsdelar. Men det finns ändå positiva resultat att visa på.

– Ekonomin har förbättrats under den här perioden i princip i alla grupper, det är inte bara vissa som har fått det bättre.

Men när det kommer till ohälsa går det ändå att se tydliga överensstämmelser mellan de stadsdelar där många är mer ekonomiskt utsatta och ohälsa. Till exempel har drygt två av tio boende i Angered någon gång under det senaste året haft svårigheter att betala löpande utgifter för bland annat mat, hyra och räkningar, medan det i Västra Göteborg är knappt hälften så många. Tittar man på samma stadsdelar och hur många som lever med nedsatt psykiskt välbefinnande följer de precis samma mönster – Angered ligger högst, och Västra Göteborg lägst. Vad gäller självmordstankar är skillnaderna inom staden också stora. Det är till exempel dubbelt så många som bor i Angered som har haft självmordstankar de senaste 12 månaderna, jämfört med i Västra Göteborg.

Ännu har Barbara Rubinstein inte hunnit göra någon fördjupande analys av just Göteborg, men det kommer att komma längre fram. Spontant säger hon att det som ändå förvånade lite, var hur stora skillnaderna i deltagande i olika aktiviteter, till exempel föreningar eller kulturupplevelser, visade sig vara.

– Det är en enorm variation, där man till exempel i Majorna-Linné deltar väldigt mycket, medan man inte gör det i Angered och Östra Göteborg. Det kanske överraskade lite, och vi har inte studerat det så mycket tidigare.

Fakta: 

Hälsa på lika villkor

Folkhälsomyndigheten genomför varje år undersökningen ”Hälsa på lika villkor”. Vart fjärde år medverkar Västra Götalandsregionen. Under 2015 skickades folkhälsoenkäten ut till 95 000 västragötalänningar mellan 16 och 84 år. 55,5 procent besvarade enkäten.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria