Ny app gör att fler anmäler hinder | Göteborgs Fria
  • Den nya appen Anmäl hinder har gett ett uppsving i antal anmälningar av brister i tillgängligheten.
Göteborgs Fria

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

I början av mars lanserade kommunen appen Anmäl hinder med förhoppningen att få fler att anmäla de så kallade enkelt avhjälpta hinder som ställer till det i vardagen, särskilt för personer med olika funktionsvariationer.

Från att mellan 2008 och 2015 bara ha kommit in knappt hundra anmälningar totalt, ökade det något under 2016. Men sedan appen lanserades i mars i år fram tills i mitten av augusti har det kommit in 197 anmälningar. Dock klassas inte alla som just enkelt avhjälpta hinder, utan appen har även använts för att göra felanmälningar som när man upptäckt hål i gatan till exempel.

– Ett enkelt avhjälpt hinder kan vara att det saknas skyltning eller saknas en avfasning i en trottoarkant. Då är det inget som har gått sönder utan förmodligen något som är fel utformat från början. Den bedömningen görs av de tekniska förvaltningarna i staden, säger Andreas Johansen som är projektledare för appen på fastighetskontoret.

Ett annat problem är att många lämnar för lite information i de anmälningar som görs via appen. Anmälningarna skickas vidare till de fastighetsägare som ”äger” respektive hinder, både privata och kommunala sådana, och sedan är åtgärder deras ansvar.

– Oftast kommer det in ett foto och så har man valt en kategori och pekat ut en plats där hindret finns. Det kan vara en hållplats till exempel men det står ingenting om varför man tycker att det är ett hinder eller vad man tycker borde göras åt det, förklarar Andreas Johansen och säger att utvecklaren till appen håller på att titta på en uppdatering av den.

– Tidigare var det lite mer omständligt att lämna in en anmälan så då var man mer noga, nu gör man det mer på språng. Vi kan inte göra så mycket när det saknas information och kontaktuppgifter.

Enligt en lag som kom 2001 skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade år 2010. Så har långt ifrån skett.

De senaste åren har det rödgröna styret satsat på frågan och 2016 avsattes 20 miljoner kronor i budgeten.

I budgeten som klubbades igenom i juni i år ökades summan till 25 miljoner kronor. Men det handlar främst om de hinder kommunen själva identifierar.

– Eftersom staden är en rörlig och föränderlig organisation kommer det alltid finnas enkelt avhjälpta hinder att åtgärda, säger Andreas Johansen.

Förra året räknade man med att knappt 70 procent av stadens publika anläggningar har inventerats i jakt på enkelt avhjälpta hinder, och målet är att hinna klart tills slutet av nästa år. Men de anmälningar folk lämnar in genom till exempel appen är också en viktig del av processen.

– Tanken är att appen ska täcka upp de områden vi inte har möjlighet att kolla upp själva, alla butiker, restauranger och andra offentliga och publika miljöer som inte är stadens egna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

De manifesterar för bättre vård

”Slut på rean – en annan vård är möjlig” är parollen för en manifestation som hålls på Järntorget på söndag. Sjuksköterskan Mattis Nilsson, som nyligen sa upp sig från Sahlgrenska, är en av arrangörerna.

De vill stoppa krigsövningen Aurora 17

Övningen Aurora 17 bidrar till att trappa upp konflikten med Ryssland. Det menar nätverket som står bakom protestdagarna Stoppa Aurora som pågår i Göteborg 15–18 september.

© 2021 Göteborgs Fria