Besparingar bara början | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Besparingar bara början

Svåra prioriteringar väntar i stadsdelarna när nya besparingar ska göras nästa år. Men först om ett par år slår lågkonjunkturen på allvar mot kommunernas ekonomi, och Göteborg måste spara oavsett krisen.

Flera stadsdelar i Göteborg har redan tvingats spara mångmiljonbelopp de senaste året. Med den nya budget som antogs av kommunfullmäktige den 8 juni väntar nya åtstramningar. Trots en skattehöjning på 25 öre fick alla stadsdelar ett sparbeting på 2 procent. Stadsdelsnämnden i Gunnared får till exempel 17 miljoner mindre än man skulle ha behövt för att täcka växande behov inom främst barnomsorg och äldrevård.

Ändå är det bara början. Arbetslösheten i Göteborg spås öka med 60 procent under året, särskilt bland ungdomar och utrikesfödda. Det innebär minskade skatteintäkter och växande utgifter för försörjningsstödet. Redan sista kvartalet 2008 ökade de med 3,5 procent till 815 miljoner. Under 2009 väntas de bli minst 900 miljoner.

När arbetslösheten på allvar slår mot kommunernas ekonomi kommer det behövas betydligt större skattehöjningar än de 20 öre som kommunerna i snitt höjer skatten med i år. Kanske uppemot en krona. Det sade Stefan Ackerby, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, på ett seminarium i Visby i måndags. Om prognoserna infrias måste Göteborg spara ännu mer de kommande åren, säger Socialdemokraternas budgetsekreterare Anders Hulterström.

– Beroende på läget då kan det bli aktuellt med ytterligare en kombination av besparingar och skattehöjning. Men det enda vi vet i dag är att läget är osäkert. Och för ett år sedan har ju ingen kunnat gissa hur illa det skulle vara i dag.

Vänsterpartiet i Göteborg föreslog i sin budget en större höjning av kommunalskatten redan nu, för att undvika nedskärningar inom den offentliga sektorn. Men det avvisades av samtliga övriga partier i kommunfullmäktige.

Hade inte en större skattehöjning varit ett sätt att fördela krisens kostnader på alla göteborgare?

– Om det här var en tillfällig kris och vändningen skulle komma nästa år, då hade jag nog föredragit att höja skatten ännu mer, för att sedan sänka den när konjunkturen vände. Men eftersom det här är en långvarig kris, så är det viktigt med en generell inbromsning, säger Anders Hulterström. Vi ligger redan högt i skattenivå jämfört med många andra kommuner i landet. Och vi har haft en långsiktig trend där utgifterna ökat snabbare än intäkterna, så även utan finanskrisen hade någon form av åtgärder varit nödvändiga.

Varför har det varit så?

– Det beror på en mängd faktorer, både ändrad befolkningsstruktur och andra saker. Inom vissa sektorer har man kanske tillåtit sig att expandera eftersom vi haft några goda år. Det är som med det fina vädret nu, man vänjer sig vid det och tar det för givet. På samma sätt ifrågasätter man kanske inte ökade kostnader när ekonomin är god, och det glider iväg.

Betyder det att vi har för mycket offentlig välfärd i Göteborg i dag?

– Det handlar inte bara om det, utan om vad vi betalar för den. Att äldreomsorgen för en individ kostar 420 000 istället för 400 000 betyder ju inte nödvändigtvis att den är bättre.

Men går det verkligen att spara så här stora summor utan att verksamheten drabbas?

– Det finns alltid risker med neddragningar. Man sparar ju inte för att man tycker att det är kul. En verksamhet som är personalintensiv går inte att banta utan att det märks, om det vore så skulle det verkligen vara fel någonstans.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Sverige medverkar i USA:s krig - med eller utan Jas

Oavsett vilka motiv som ligger bakom försvarsledningens önskan att skicka Jas-plan till Afghanistan, så skulle ett sådant beslut innebära en ännu djupare svensk inblandning i USA:s och Storbritanniens krig i regionen.

Fria.Nu

Från Hammarkullen till Shatila

Nabila Abdul Fattah - mest känd som rappare och Metro-kolumnist - lämnade jobbet på en fritidsgård i Hammarkullen för att under tre månader lära ut självförsvar till unga tjejer i ett palestinskt flyktingläger i Libanon. GFT har träffat henne i Beirut.

Svenska marktrupper kan skickas till Libanon

När FN-styrkan i Libanon inom kort ska utvidgas till 15 000 man har Sverige beslutat att delta med ett fartyg, en kustkorvett. Samtidigt menar borgerliga politiker att Sverige även borde skicka marktrupper. Mats Wärn håller på att färdigställa sin doktorsavhandling om Hizbollahs politiska utveckling. Han menar att det är naivt att tro att FN-trupperna är lösningen till regionens problem.

Fria.Nu

GP vill vara ensam på högskolor

Göteborgs-Posten vill dela ut gratistidningar på ett tiotal eftergymnasiala skolor i Göteborgsområdet. Samtidigt begär man ensamrätt till utdelning av morgontidningar på skolorna.

Saklig kunskapskampanj eller os(m)aklig skrämselpropaganda?

Med reklamfilmer, tidningsannonser och inte minst den turnerande jätteshowen Swedish Battle Camp som besökte Göteborg förra helgen vill försvarsmakten övertyga allmänheten om värdet av det nya insatsförsvaret. Men enligt kritiker handlar det om glorifiering av krig och ren skrämselpropaganda för att sälja in försvarets tjänster till politiker och allmänhet.

© 2021 Göteborgs Fria