Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén ( S ) på kommunfullmäktiges möte den 23 maj, då beslutet togs att folkomröstningen ska genomföras.

Anneli Hulthén: "Utan trängselskatten faller paketet"

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Datumet för folkomröstningen om trängselskatten är nu spikat. Men varför är valdagen 2014 lämpligast? Och vad innebär ett nej i omröstningen? GFT frågar Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Inrikes

Vilka är fördelarna med att ha omröstningen den 14 september 2014?

– Då är det också val till riksdag och region och alla dessa nivåer finns med i beslutet om trängselskatt. Däremot finns ingenting gemensamt mellan folkomröstningen om trängselskatt och EU, om nu EU-valet hade varit alternativet. Det är riksdagen som fattar beslut om trängselskatten och det känns logiskt att ha folkomröstningen samma dag som vi också har det nationella valet. Dessutom är det ju bra om det är ett högt valdeltagande, något som en gemensam valdag kan bidra till.

Ja-sidan (förespråkarna av skatten) väntas gynnas av det datumet, var det planerat?

– Nej, vår ingång från Socialdemokraterna var att ha folkomröstningen så tidig omröstning som möjligt. Men efter att ha diskuterat frågan brett inom partiet så har vi landat i att valdagen 2014 är det bästa alternativet.

Vad hade det kostat att ha folkomröstningen på en egen dag?

– 8-10 miljoner, och 1 miljon om vi lägger det ihop med riksdagsvalet.

Vad händer med alla delar i paketet i väntan på omröstning, står arbetet stilla eller fortsätter det som planerat?

– Arbetet med paketet kommer att fortsätta, och har fortsatt, som planerat.

Vad innebär ett nej i folkomröstningen?

– Det är en rådgivande folkomröstning så det är kommunfullmäktige som tar ställning till resultatet och det är enbart riksdagen som kan riva upp beslutet om trängselskatt. Så vad ett nej innebär kan ingen inte svara på i dag.

Kan skattehöjning bli ett alternativ för att finansiera paketet?

– När det gäller alternativ finansiering så är inte en skattehöjning ett alternativ för oss. En stor del av trängselskatterna betalas av andra än göteborgarna och det är i mångt och mycket andra än vi som bor i Göteborg som tjänar på en bättre infrastruktur. Och det är inte troligt att några andra av våra tre avtalsparter har lust att skjuta till 14 miljarder (det som trängselskatten bidrar med totalt) utöver det de redan i dag lägger i paketet.

– Så om trängselskatten faller så faller även paketet, dvs vi har ingen finansiering av en ny Hisingsbro, Marieholmstunnel, Västlänk eller förbättrad kollektivtrafik. Statens bidrag på 17 miljarder är ju i dagsläget också villkorat till att trängselskatten införs.

Göteborgs Fria