Våga ta makten över ditt liv

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Lagom till Internationella kvinnodagen kommer en färsk antologi med feministiska texter ut i bokhandeln. Redaktörer är duon Moa Elf Karlén och Johanna Palmström, som tidigare uppmanat oss att Ta betalt! och Slå tillbaka!

Kultur

Tredje boken har titeln Äga rum, och äger är precis vad de tjugoen aktivister som medverkar i den gör! För den som möjligen trodde att feminismen var på väg att dö ut, efter all politisk pajkastning mellan Fi-medlemmar och medias hatkampanjer mot landets kvinnoorganisationer, är detta ett hoppfullt livstecken. Skribenterna är döttrarna och sönerna till den generation kvinnor som kämpade för rätt till daghem och lika lön.

Dagens feminister står inför delvis andra utmaningar, som att våga inkludera transtjejer i de separatistiska kvinnoorganisationerna, och att inte luta sig tillbaka i medelklassig vit självgodhet och blunda för smygrasism i de egna leden.
Samtidigt slås man under läsningen av den deprimerande insikten att det har hänt alldeles för lite sedan 1970-talets andra feministvåg. Fortfarande finns det arbetsgivare inom den offentliga sektorn som vägrar ge unga kvinnor fast anställning, med motiveringen att de som potentiella barnaföderskor utgör ett ekonomiskt hot. Fortfarande framställs kvinnor på teaterscenen som sexiga våp som bara finns med som bihang till de manliga huvudpersonerna. Och fortfarande finns det rektorer som hävdar att de inte behöver göra något åt jämställdheten på sin skola, trots att en ung tjej nyss blivit våldtagen i samma skolas lokaler.

En ganska hopplöshetsingivande läsning, om det inte hade varit för att tanken med boken faktiskt är att inspirera och komma med förslag på hur varje människa kan förändra något, i sitt liv och sin omvärld. Det kan vara att träna feministiskt självförsvar, att starta en fritidsgård för enbart tjejer, att rita sitt eget feminist-pornografiska fanzine.
Det handlar om att ta makten över språket och om att ta plats även utanför det lilla rum man blivit tilldelad. Oavsett vem du är: läs, bli inspirerad och våga utmana dig själv.

Fakta: 

Äga rum - röster ur den feministiska rörelsen
Författare: Moa Elf Karlén och Johanna
Palmström (red.)
Förlag: Tiden

Göteborgs Fria