:

Uteserveringar ska vara tillgängliga. Punkt.

[1]