:

Barn till migranter har rätt att gå i skolan

[1]