Nyheter | Göteborgs Fria

Nyheter

Så ska stadsbanan krympa avstånden

Genom spårväg på egen bana och med glesare mellan hållplatserna ska stadsbanan ta max 15 minuter in till stadskärnan från olika ytterområden i Göteborg.

"Arbetet prioriteras inte lokalt"

Unizons Kvinnofridsbarometer pekar på stora brister i kommuneras arbete mot mäns våld mot kvinnor. Av VG-kommunerna som deltagit i enkäten har till exempel bara hälften öronmärkt pengar för arbetet.

Politisk osämja efter vårdmöte

Underbemanning på Östra sjukhuset får undersköterskrona att kritisera Sahlgrenskas styrelse. I styrelsen är poltikerna oense om hur situationen ska lösas.

Stark övertro till digital skola

Digitala redskap som datorspel har blivit en allt vanligare undervisningsmetod i skolan. Men enligt Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, finns det en stark övertro till den digitala teknikens betydelse för lärandet. ­

– Utvecklingen gör en fartblind och det finns ingen tid för eftertanke, säger han.

Göteborg tappar i miljörankning

2015 var Göteborg landets tredje bästa kommun i tidningen Aktuell Hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete. I år har Göteborg halkat ner till plats 12.

”Vi vill förändra tillsammans”

”Vi är trötta på elitdemokratin”, säger Mattias Poulsen från Tillsammansskapet. I helgen inleds Tillsammansveckan som på torsdag kommer till Göteborg.

Sidor

© 2021 Göteborgs Fria