Ja-sidan väntas gynnas i folkomröstning | Göteborgs Fria
  • Folkomröstningen om trängselskatten kommer att hållas den 14 september 2014.
Göteborgs Fria

Ja-sidan väntas gynnas i folkomröstning

Folkomröstningen om trängselskatten kommer hållas samband med riksdagsvalet 2014. Det väntas gynna ja-sidan.

Nu har S, MP, V, M och FP nu kommit överens om att folkomröstningen bör hållas den 14 september 2014, det vill säga samma dag som de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag. Alternativa datum har tidigare varit i samband med Europaparlamnetsvalet i maj 2014 eller på en separat valdag redan under hösten 2013.

KD är det enda partiet i kommunstyrelsen som är av en annan åsikt: de vill att omröstningen hålls den 16 mars 2014.

– Frågan måste avgöras snart och det finns ekonomiska och demokratiska skäl för detta. Varför ska vi vänta över ett år? säger David Lega (KD), kommunalråd, i ett pressmeddelande.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, skriver på sin blogg att ja-sidan gynnas av valet av omröstningsdag.

"I september 2014 har medborgarna hunnit vänja sig vid trängselskatten, vilket höjer tröskeln för nej-sidan, det vill säga de som vill avskaffa trängselskatten. Dessutom kommer valdeltagandet nu att bli mycket högre än vid de båda andra alternativen (EU-valdagen, separat valdag). Även de som inte har något större engagemang i trängselskattefrågan kommer att vara mer benägna att rösta" skriver Uld Bjereld.

"Jag tror att denna icke så engagerade grupp har lättare att följa partilinjen, vilket också gynnar ja-sidan."

En stridsfråga har också varit hur själva frågan ska formuleras i folkomröstningen. S, MP, V, M och FP har kommit överens om följande:

Göteborgs Stad har tillsammans med Staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet.

Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften: minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014 ? Ja/Nej”

Ulf Bjereld kommenterar förslaget:

"Genom att i en sådan inledning räkna upp alla de positiva saker som trängselskatten är avsedd att finansiera  sänks medborgarnas tröskel till att rösta ja. Däremot är det fortfarande oklart hur ett nej skall tolkas. Innebär ett nej att delar av de positiva saker som nämns i inledningen inte kommer att genomföras, eller innebär ett nej att de kommer att finansieras på annat sätt?" skriver Ulf Bjereld på sin blogg.

I morgon, onsdag, fattar kommunstyrelsen det officiella beslutet.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2021 Göteborgs Fria