Vänsterpartiet: Ställ hårdare krav på gruvbolagen | Göteborgs Fria
  • Den svenska gruvnäringen expanderar fort – ibland på bekostnad av lokalsamhällen och miljö, menar Vänsterpartiet. 
Fria Tidningen

Vänsterpartiet: Ställ hårdare krav på gruvbolagen

Vänsterpartiet vill stoppa gruvbrytning i naturreservat och se hårdare krav på gruvbolagen för att eliminera oseriösa aktörer som förstör för miljö och lokalbefolkningar. Så löd budskapet i Jonas Sjöstedts sommartal utanför Umeå länsmuseums friluftsmuseum i helgen.

Vänsterpartiet anser att dagens lagstiftning är skräddarsydd för att göra det så enkelt som möjligt för företagen och att skyddet för miljön är för svagt. Jonas Sjöstedt målar upp dagens situation som en bild med rika gruvbolag som åker in och verkar i fattiga kommuner där lokalbefolkningar och miljö blir förlorarna om kraven inte skärps.

– Det finns företag som har slagit ut stora sjöar och företag som går i konkurs som lämnar stora skulder efter sig till skattebetalarna. Det blir exploatering i stället för utveckling, säger Sjöstedt till Fria Tidningen.

Sjöstedt poängterar att partiet inte är emot gruvdrift som sådan, utan att det handlar om att se till så att aktörerna är seriösa och att lokalsamhället måste få tillbaka mer av vinsten. Ett av kraven handlar om en höjning av mineralavgiften för gruvbolagen, från 0.2 till 10 procent av värdet på det som bryts, till kommunerna.

Partiet vill även skärpa kraven på att bolagen städar efter sig och Sjöstedt menar att man måste försäkra sig om att företagen har tillräckligt med pengar att klara en återställning av marken, innan de får tillstånd för prospektering.

– Bergsstaten provar om man får tillstånd för prospektering och i dag säger de ja slentrianmässigt, menar han.

Gruvföretagarnas branschförening SveMin anser dock att dagens regelverk ställer tillräckliga krav på företagen.

– Jag tycker inte att utspelet är särskilt nytt och det vore olyckligt att få ett generellt förbud i naturreservat när syftet varför man har ett reservat kan variera så mycket. Det känns onödigt, säger SveMins vd Per Ahl.

Han säger att naturen är viktig men att man bör fortsätta göra bedömningar av värdet från fall till fall när det gäller tillstånd för prospektering i naturreservat. Samt att det ställs tillräckliga krav på företagen ansvar och förmåga till återställning av den mark man arbetar på.

Men Sjöstedt menar att de enda som skulle förlora på en skärpning av kraven för gruvprospektering är oseriösa gruvföretag och att Sverige skulle fortsätta öka antalet gruvor men med större hänsyn för miljö och lokalbefolkning. Sjöstedt vill även poängtera att partiet är helt emot gruvor i rennäringens kärnområde.

– Rennäringen är så känslig att man på ett par år med gruvdrift riskerar att slå ut en rennäring som kan finnas i hundratals år framöver. Vi kan inte bara upphäva naturreservat som vi valt att bevara för kommande generationer för att det finns ett kommersiellt intresse.

Fakta: 

Svensk gruvnäring

• Gruvnäringen växer och sysselsätter i dag 10 000 personer, fler än någon gång sedan början av 90-talet, enligt Arbetsförmedlingen.

• Under 2011 satsades 800 miljoner kronor på prospektering, den högsta summan någonsin.

• Företagsklimatet för gruvdrift i Sverige är de andra bästa i världen, enligt en undersökning som Fraser Institute publicerade i våras.

• Vänsterpartiet anser att gruvbolagens villkor rentav är för förmånliga och att lokalsamhällen och miljön ofta får betala priset.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Göteborgs Fria