Dödsskjutningen i Husby: "Lägg inte ansvaret på den enskilde." | Göteborgs Fria
  • Polisens dödsskjutning av en man i Husby i mitten av maj följdes av en veckas oroligheter. I förra veckan lades förundersökningen ned.
Fria Tidningen

Dödsskjutningen i Husby: "Lägg inte ansvaret på den enskilde."

Beslutet att lägga ner förundersökningen mot den polis som i mitten av maj skjöt ihjäl en man i Husby har väckt debatt. Men polisens insats som helhet bör granskas, inte bara den enskilde polismannens agerande, menar en polis som Fria Tidningen talat med.

Dödsskjutningen av en 69-årig knivbeväpnad man i Husby i början av sommaren orsakade kraftiga protester och pekades ut som den tändande gnistan till en vecka av bränder och oroligheter i flera av Stockholms förorter.

I förra veckan lades förundersökningen mot den piketpolis som avlossat det dödande skotter ned, vilket lett till förnyad debatt. Situationen har också diskuterats internt av poliser i hela landet. Många har förståelse för den enskilde polismannens agerande, men det finns också kritik mot hur situationen hanterats, enligt en polis som inte vill framträda med sitt namn.

– Det är omöjligt att säga att man själv hade agerat annorlunda i mikrosituation där skottet avlossades. Men den här polisen har fått order om att ställa sig i den här situationen, där det är svårt att se några alternativ som inte är dåliga. Ansvaret för det vilar helt och hållet på insatschefen, säger han.

Enligt förhör med polisen som Aftonbladet tagit del av hade piketstyrkan använt sig av både chockgranater, pepparsprej och varningsskott i golvet innan en av poliserna sköt mannen i huvudet, då denne enligt polismannens vittnesmål gjorde ett utfall med kniven.

– Polisens taktik syftar till att minska skaderisken för alla inblandade genom att utnyttja överraskningsmomentet. Den är oftast väldigt effektiv men risken är att man vänjer sig vid att den alltid fungerar, så att man inte ser till att ha en plan B för de extrema fall då varken chockgranater eller pepparsprej har önskad verkan. Här har man stått utanför i två timmar och planerat sin insats, men kanske ändå inte förberett sig mentalt på den här situationen.

Det förs också diskussioner om det var rätt beslut att gå in i mannens lägenhet.

– Jag vet inte vilka grunder de hade att tro att mannens fru var hotad, men man kan fråga sig varför de valde att gå in efter två timmar. Tydligen drog man slutsatsen att förhandlingen misslyckats eftersom man inte fick kontakt alls med mannen. Men jag vet inte om det berodde på att han inte svarade eller på att det till exempel fanns språksvårigheter och att man inte fick tag på en tolk, vilket också kan vara en faktor i en sådan här situation.

– Man kan också fråga sig om ett ingripande hade kunnat göras tidigare då mannen befann sig ute på gården. Kanske avvaktade man för att man visste att det fanns en piketstyrka i närheten som kunde vara där inom en timme.

Flera röster har höjts, bland annat bland boende och organisationer i Husby, för att utreda polisens insats.

– Vi är inte direkt förvånade att förundersökningen inte leder till åtal. Det här visar att vi har stora brister i vårt rättssystem som inte kan ta hänsyn till alla människors rättigheter. Vi står fast vid vårt krav på en oberoende utredning, som inte sköts av polis och åklagare, sade organisationens Megafonens talesperson Rami Al-Khamisi i ett uttalande i förra veckan.

Rekommenderade artiklar

Besparingar bara början

Svåra prioriteringar väntar i stadsdelarna när nya besparingar ska göras nästa år. Men först om ett par år slår lågkonjunkturen på allvar mot kommunernas ekonomi, och Göteborg måste spara oavsett krisen.

Sverige medverkar i USA:s krig - med eller utan Jas

Oavsett vilka motiv som ligger bakom försvarsledningens önskan att skicka Jas-plan till Afghanistan, så skulle ett sådant beslut innebära en ännu djupare svensk inblandning i USA:s och Storbritanniens krig i regionen.

Fria.Nu

Från Hammarkullen till Shatila

Nabila Abdul Fattah - mest känd som rappare och Metro-kolumnist - lämnade jobbet på en fritidsgård i Hammarkullen för att under tre månader lära ut självförsvar till unga tjejer i ett palestinskt flyktingläger i Libanon. GFT har träffat henne i Beirut.

Svenska marktrupper kan skickas till Libanon

När FN-styrkan i Libanon inom kort ska utvidgas till 15 000 man har Sverige beslutat att delta med ett fartyg, en kustkorvett. Samtidigt menar borgerliga politiker att Sverige även borde skicka marktrupper. Mats Wärn håller på att färdigställa sin doktorsavhandling om Hizbollahs politiska utveckling. Han menar att det är naivt att tro att FN-trupperna är lösningen till regionens problem.

Fria.Nu

GP vill vara ensam på högskolor

Göteborgs-Posten vill dela ut gratistidningar på ett tiotal eftergymnasiala skolor i Göteborgsområdet. Samtidigt begär man ensamrätt till utdelning av morgontidningar på skolorna.

© 2021 Göteborgs Fria