”Skrämmande att kommunen är så långsam” | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

”Skrämmande att kommunen är så långsam”

Den 30 juni skulle Göteborgs stad ha undersökt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i alla kommunens lokaler. Om det har gjorts kommer kommunen dock att besvara först i höst.

Alla så kallade enkelt avhjälpta hinder vid kommunens publika lokaler och allmänna platser skulle ha undersökts den 30 juni, enligt kommunens eget mål. Då skulle även åtgärdsplaner ha tagits fram. Det är Fastighetsnämnden som samordnar kommunens arbete och två veckor efter måldatumet kontaktar GFT därför nämndens ordförande Ulf Kamne (MP) för att se hur det har gått. Han svarar via mejl att nämnden kommer att få återrapportering först i september.

Birgitta Branegård, utvecklingschef på fastighetskontoret, säger att kontoret har gått ut till alla stadsdelar och förvaltningar med frågan om hur långt respektive verksamhet har kommit.

Måldatumet var den 30 juni, vet du något om hur det går?

– Jag vet att de jobbar för fullt, men ansvaret ligger på varje stadsdel, så de ska redovisa hur långt de kommit. Vi kommer att göra en sammanställning som vi börjar jobba med efter semestrarna, säger Birgitta Branegård.

Ulf Kamne har tidigare sagt till GFT att Göteborgs hinder kommer att vara åtgärdade nästa år. Men Anders Westgerd, verksamhetsledare på Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, tror inte heller att det målet kommer att nås.

– Definitivt inte. Den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare kom år 2000. Då hade man tio år på sig att åtgärda hindren. Nu har det gått ytterligare tre år och man har fortfarande bara åtgärdat 30 procent av dem. Det är skrämmande att det är kommunen, som är tillsynsmyndighet och ska vara till för medborgarna, som jobbar så långsamt.

Fakta: 

31 december 2010

skulle kollektivtrafiken vara tillgänglig och enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och vid allmänna platser skulle vara eliminerade, enligt den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare.

Läs Fokus: Tillgänglighetsåret 2010

31 mars 2013

Göteborgs stads eget måldatum som kommunen satte upp efter att ha misslyckats med den nationella handlingsplanen.

Läs:

Göteborg misslyckas med tillgängligheten – igen

Krönika: Tillgänglighetstest – en vanlig dag i Göteborg

30 juni 2013

Nytt måldatum som Fastighetsnämnden beslutade om eftersom det tidigare målet inte var realistiskt. Målet innebär dock endast att hindren ska dokumenteras, inte att de ska åtgärdas. Själva åtgärderna väntas vara klara under 2014.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2021 Göteborgs Fria