Borgarna fullföljer sossarnas militärstrategi | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Borgarna fullföljer sossarnas militärstrategi

Vilken hemlig kod fick riksdagens 112 socialdemokrater att sitta knäpp tysta när framtida obegränsade internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård diskuterades?

Analys: Den blå-röda alliansen

Det är en viktig fråga att ställa sedan öbornas pågående mobilisering mot planerna nådde riksdagen den 1 april, efter en interpellation från vänsterpartisten Hans Linde.

Linde efterlyste den moderate försvarsministern Sten Tolgfors initiativ till att förmå Försvarsmakten att dra tillbaka sin begäran om utökad användning av det så kallade Skärgårdsskjutfältet.I den korta interpellationsdebatten i riksdagen förklarade försvarsministern att internationella militära övningar i Göteborgs skärgård inte är hans bord. Det är istället en miljöfråga som så småningom kommer att hamna på den centerpartistiske miljöministern Andreas Carlgrens bord.

Försvarsministern passade i alla fall på att berätta att det var den dåvarande socialdemokratiska regeringens utredningsbetänkande Snö, mörker och kyla (SOU 2004:77) och den efterföljande socialdemokratiska försvarspropositionen som låg till grund för den borgerliga alliansens hållning i frågan om internationella militära övningar i Sverige.

Snö, mörker och kyla ansåg, enligt Tolgfors, ”att en utveckling av den internationella militära test- och övningsverksamheten i Sverige är väl förenlig med den svenska säkerhetspolitiska linjen, gagnar svenska intressen och synliggör Sverige som en aktiv och solidarisk bidragsgivare till internationell krishantering och fredsfrämjande”.

Utredningens intentioner finns i socialdemokraternas försvarsproposition 2004. I juni 2005 gav regeringen Persson, fortfarande enligt Tolgfors, uppdraget åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, att utveckla den internationella text-, utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige, så kallad ITÖ.

Av Tolgfors historik framgick att den borgerliga alliansen våren 2009 fortsatte på den väg socialdemokraterna slagit in på, mot fler och större internationella militära övningar på svensk mark. Var och en som läser Snö, mörker och kyla inser att öborna i Göteborgs skärgård knappast kan räkna med socialdemokratiskt stöd för att stoppa internationella krigsövningar.

Och Tolgfors citerar helt korrekt den socialdemokratiska linjen:

”En utveckling av den internationella militära test- och övningsverksamheten i Sverige är väl förenlig med den svenska säkerhetspolitiska linjen och gagnar svenska intressen” skrev utredarna på uppdrag av dåvarande socialdemokratiska försvarsministern (2002–2006) Leni Björklund.

Internationella övningar ”skapar möjligheter för svensk försvarsindustri att utveckla och marknadsföra svensk försvarsmateriel, i lämpliga delar med stöd av FMV och Försvarsmakten” – och ”ansökningar om förbandsövningar bör utgå ifrån samma kriterier som anges i riktlinjerna för export av krigsmateriel”, det vill säga, deltagande länder i skärgårdsövningarna kan mycket väl befinna sig i krig eller stödja odemokratiska stater.

När Snö, mörker och kyla publicerades, skrev organisationen Kvinnor för fred till Leni Björklund:

– Utredningen bygger på föreställningen att krig är vägen till fred och att således en utveckling av vapen och krigsstrategier är önskvärd eftersom krig därmed blir effektivare. Vi anser inte att freden kan bombas fram.

– Utredningen framställer ökat samarbete med stater inom EU som om det låg i linje med den utrikespolitik som tidigare har accepterats av medborgarna i vårt land. Det är naturligtvis missvisande. Att Sverige inleder militärt samarbete med stater som ingår i NATO, med stater som deltog i invasionen i Irak, med stater som utvecklat kärnvapen betyder ett markant brott med vår tidigare hållning till krigförande stater, fortsätter Kvinnor för fred. 

Frågan om större internationella militära övningar i den göteborgska skärgården skapar problem för bland andra Anneli Hulthén, Göteborgs socialdemokratiska styrelseordförande, och hennes partivänner – mitt uppe i valrörelsen, inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj.

Tillsammans med MP och V i kommunstyrelsen motsätter hon sig större internationella övningar i Göteborgs närhet, men ingen av hennes partivänner i riksdagsbänkarna sade ett pip när frågan kom upp.

Ett borgerligt-socialdemokratiskt samförstånd på central nivå i just denna politiskt känsliga fråga kanske kan förklara den tystnaden. 

Rekommenderade artiklar

Ordkrig mellan försvaret och skärgårdsbor

Kraftmätningen mellan öborna och myndigheterna om utökade militära övningar i Göteborgs södra skärgård har gått in i ett ställningskrig, eller snarare, i ett ordkrig som rasar i Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Turerna kring militärövningar JO-anmäls

Försvarsmakten och Länsstyrelsens samråd med allmänheten gällande militärövninagrna i Göteborgs södra skärgård har brustit. Det menar tre personer som nu anmäler myndigheterna till Justitieombudsmannen, JO.

Förvirrade politiker skyller på tidsbrist

När frågan om militärövningar var uppe på kommunstyrelsens bord den 19 januari rådde stor förvirring. Jan Halldin söker svar hos politikerna på frågan varför de inte agerade tydligare.

"Ingen vet vilka militärmakter som kommer delta"

115 dagars skjutande om året och internationella militärövningar planeras nu i Göteborgs södra skärgård. Därmed inlemmas skärgården i den nya svenska militärstrategi som den borgerliga regeringen la grunden till med Försvarsmaktens bombövning i augusti 2010 i Norrbotten.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2021 Göteborgs Fria