Förvirrade politiker skyller på tidsbrist | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Förvirrade politiker skyller på tidsbrist

När frågan om militärövningar var uppe på kommunstyrelsens bord den 19 januari rådde stor förvirring. Jan Halldin söker svar hos politikerna på frågan varför de inte agerade tydligare.

Kommentar: Kommunstyrelsen om militärövningarna

– Vi fick inte tid att svara och behandla ärendet på ett korrekt sätt. Vi hörde oss för i riksdagens försvarsutskott, men ingen kände till detta.Det säger Johan Nyhus (S), budgetchef hos Anneli Hulthén, ordförande i kommunstyrelsen, om Länsstyrelsens beslut om militärövningarna i skärgården.

På kommunstyrelsens möte den 19 januari tycktes en viss förvirring råda när beslut skulle fattas om ett överklagande.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet – med sex platser i styrelsen – ställde sig bakom stadskansliets förslag till besvärsskrivelse till Miljödomstolen.

Förslaget innehöll visserligen kritik mot Länsstyrelsens beslut och Försvarsmaktens krav, men de borgerliga ställde sig likväl bakom den centrala meningen som undergräver de gränser i tid och omfattning som finns i beslutet, att "undantag ska naturligtvis medges för större övningar."

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – med sju platser i styrelsen – hann inte samla sig till ett eget formellt yrkande. Istället antog de ett förslag till yttrande från MP, uppenbarligen författat i all hast i samband med själva mötet.

Där säger styrelsens majoritet att – vad gäller internationella militära övningar ”så bör de inte ske i en skärgård till en storstad med höga naturvärden och ett omfattande friluftsliv”.

Kommunstyrelsens ställning kan tyckas svårtolkad. Vad säger man egentligen?

Johan Nyhus (S):

– Vad vi vill är att ha en dialog med militären; vad ska de göra, vad vill de? Det vore bra om vi får reda på vilken omfattning de planerar.

– Vi tycker det är märkligt att vi politiker inte alls är delaktiga i processen, och är mycket tveksamma till syftet (med Försvarsmaktens utökade verksamhet).

Mats Pilhem (V):

– Jag kan förstå att man reagerar på kommunstyrelsens kluvenhet. Tiden var för knapp för att formulera ett yttrande. När det handlar om beslut av denna typ är remisstiden alltid för knapp.

– Handläggningen blir alldeles för snabb, man är helt i händerna på tjänstemännen. Vi skulle säkerligen ha formulerat ett yrkande, om tiden räckt till.

– Vi skulle vilja tala med Försvarsmakten och höra hur de tänker använda det här beslutet.

Kia Andreasson (MP):

– Vi hann inte skriva ett yrkande till Miljödomstolen, och tiden medgav inte att vi bordlade ärendet. Vi beslöt då att det var bättre med ett eget yttrande.

Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens vice ordförande, tolkar mötesresultatet den 19 januari:

– Kommunstyrelsens majoritet står bakom yttrandet. Alliansen står bakom stadskansliets tjänsteutlåtande.

Att begära förlängd tid för sitt besvär till Miljödomstolen övervägdes i kommunstyrelsen, men något beslut fattades inte.

Även Försvarsmakten tycktes tagen på sängen av Miljöprövningsdelegationens beslutstempo under årets största helger. ”Beslutet har kommit ansvarig handläggare tillhanda 2011–01–12 efter jul- och nyårsledighet. Försvarsmakten hemställer därför, till följd härav och i anledning av tjänsteresor och hög arbetsbelastning därefter, att senast 2011–02–07 få inkomma med närmare utveckling av yrkanden och grunder”, skrev Folke Borgh vid Försvarsmakten till Miljödomstolen dagen innan besvärstiden gick ut – och fick anstånd till den 14 februari.

Den möjligheten borde kanske Göteborgs kommunstyrelse också ha utnyttjat.

Rekommenderade artiklar

Borgarna fullföljer sossarnas militärstrategi

När frågan om militärövningarna i Göteborgs skärgård debatterades i riksdagen satt de 112 socialdemokraterna tysta. Det är inte så konstigt eftersom borgarnas militärstrategi är ett arv från S, skriver Jan Halldin i en analys.

Ordkrig mellan försvaret och skärgårdsbor

Kraftmätningen mellan öborna och myndigheterna om utökade militära övningar i Göteborgs södra skärgård har gått in i ett ställningskrig, eller snarare, i ett ordkrig som rasar i Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Turerna kring militärövningar JO-anmäls

Försvarsmakten och Länsstyrelsens samråd med allmänheten gällande militärövninagrna i Göteborgs södra skärgård har brustit. Det menar tre personer som nu anmäler myndigheterna till Justitieombudsmannen, JO.

"Ingen vet vilka militärmakter som kommer delta"

115 dagars skjutande om året och internationella militärövningar planeras nu i Göteborgs södra skärgård. Därmed inlemmas skärgården i den nya svenska militärstrategi som den borgerliga regeringen la grunden till med Försvarsmaktens bombövning i augusti 2010 i Norrbotten.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2021 Göteborgs Fria