Oppositionen satsar i skuggbudgetar | Göteborgs Fria
Fria.Nu

Oppositionen satsar i skuggbudgetar

Sverige ska satsa sig ur krisen, det är det gemensamma beskedet från det sargade rödgröna valsamarbetet. Därmed vill partierna profilera sig gentemot regeringens mer återhållsamma krispolitik.

Som utlovades då det rödgröna valsamarbetet annonserades presenterar socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet individuella budgetmotioner. De största satsningar som föreslås är dock gemensamma förslag.

De rödgröna föreslår ett utvidgat ROT-avdrag för energieffektivisering av bostadshus. I programmet ska 50 000 enfamiljshus och lägenheter kunna rustas upp årligen. Kostnaden bedöms till sex miljarder kronor och förslaget beräknas skapa 15 000 nya jobb.

Dessutom föreslås en ungdomssatsning som ska innehålla traineeprogram i välfärdsyrken, fler lärlingsplatser och fler utbildningsplatser på komvux, KY-utbildningar och högskolor. Satsningen ska förhindra att 90-talisterna går direkt från gymnasiet ut till massarbetslöshet.

Partierna föreslår också en satsning som dels ska gynna den krisande svenska fordonsindustrin, dels minska bilismens klimatpåverkan. En kombinerad skrotnings- och miljöbilspremie om 25 000 kronor ska stimulera flera att byta till miljöklassade fordon.

Partierna är också överens om att de sju extra miljarder regeringen tillför kommuner och landsting under 2009–2010 är otillräckliga. Socialdemokraterna vill tillföra ytterligare åtta miljarder kronor medan miljöpartiet och vänsterpartiet vill tillföra tio miljarder.

Samtidigt finns det mellan partierna oenigheter om hur förslagen ska finansieras. Vänsterpartiet vill avskaffa hela den borgerliga regeringens inkomstskattesänkningar. Miljöpartiet vill istället behålla dessa sänkningar och bland annat höja bensinskatten dramatiskt. Socialdemokraterna har öppnat för skattehöjningar, men inte preciserat vilka skatter som är aktuella.

Våren 2010 ska de rödgröna presentera ett gemensamt alternativ till regeringens vårbudget.

Om de nu har enats om riktlinjer för politiken har de till dess att jämka även dess finansiering.

Fakta: 

– Vi lägger fram en budget för att återupprätta den arbetslinje som gått förlorad under trycket av den borgerliga regeringens ofinansierade skattesänkningar.

Thomas Östros (s)

– Lågkonjunkturen ska mötas med en grön omställning och investeringar i klimatvänlig infrastruktur, energieffektivisering i byggnader och förnybar energi.

Mikaela Valtersson (mp)

– Vi har ett helt nytt läge och därför krävs ett helhetsgrepp och en riktning framåt. Vi behöver möta både den ekonomiska krisen och klimatkrisen med investeringar som är bra för både människor och miljö.

Ulla Andersson (v)

ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Det kommer att kastas i papperskorgen”

Omodernt och otidsenligt, är oppositionens omdöme om regeringens gymnasiereform. De rödgröna lovar att skrota om inte hela så större delen av förslaget vid en valseger 2010. Även Lärarförbundet är kritiskt.

Fria.Nu

”Historisk överenskommelse” öppnar för höjda hyror

En historisk överenskommelse som tryggar hyresrättens framtid. Så beskriver Hyresgästföreningen och allmännyttans organisation Sabo sin överenskommelse om framtidens hyressättning. I praktiken handlar det om att göra hyressättningen förenlig med EG-rätten, och för många är höjda hyror att vänta.

Fria.Nu

© 2021 Göteborgs Fria