Våga ta makten över ditt liv | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Våga ta makten över ditt liv

Lagom till Internationella kvinnodagen kommer en färsk antologi med feministiska texter ut i bokhandeln. Redaktörer är duon Moa Elf Karlén och Johanna Palmström, som tidigare uppmanat oss att Ta betalt! och Slå tillbaka!

Tredje boken har titeln Äga rum, och äger är precis vad de tjugoen aktivister som medverkar i den gör! För den som möjligen trodde att feminismen var på väg att dö ut, efter all politisk pajkastning mellan Fi-medlemmar och medias hatkampanjer mot landets kvinnoorganisationer, är detta ett hoppfullt livstecken. Skribenterna är döttrarna och sönerna till den generation kvinnor som kämpade för rätt till daghem och lika lön.

Dagens feminister står inför delvis andra utmaningar, som att våga inkludera transtjejer i de separatistiska kvinnoorganisationerna, och att inte luta sig tillbaka i medelklassig vit självgodhet och blunda för smygrasism i de egna leden.
Samtidigt slås man under läsningen av den deprimerande insikten att det har hänt alldeles för lite sedan 1970-talets andra feministvåg. Fortfarande finns det arbetsgivare inom den offentliga sektorn som vägrar ge unga kvinnor fast anställning, med motiveringen att de som potentiella barnaföderskor utgör ett ekonomiskt hot. Fortfarande framställs kvinnor på teaterscenen som sexiga våp som bara finns med som bihang till de manliga huvudpersonerna. Och fortfarande finns det rektorer som hävdar att de inte behöver göra något åt jämställdheten på sin skola, trots att en ung tjej nyss blivit våldtagen i samma skolas lokaler.

En ganska hopplöshetsingivande läsning, om det inte hade varit för att tanken med boken faktiskt är att inspirera och komma med förslag på hur varje människa kan förändra något, i sitt liv och sin omvärld. Det kan vara att träna feministiskt självförsvar, att starta en fritidsgård för enbart tjejer, att rita sitt eget feminist-pornografiska fanzine.
Det handlar om att ta makten över språket och om att ta plats även utanför det lilla rum man blivit tilldelad. Oavsett vem du är: läs, bli inspirerad och våga utmana dig själv.

Fakta: 

Äga rum - röster ur den feministiska rörelsen
Författare: Moa Elf Karlén och Johanna
Palmström (red.)
Förlag: Tiden

Rekommenderade artiklar

Karin Kilner arbetar för att eleverna ska få läslust

Svenska skolbarn läser böcker i allt mindre utsträckning, och många elever har problem med läsning och skrivning. Samtidigt sparar många skolchefer in på skolbiblioteken.
- Utvecklingen rimmar dåligt med politikernas tal om att vi ska satsa på språk och integration, tycker Karin Kilner, bibliotekarie på Sjumilaskolans bibliotek som nu står inför besparingar.

Svalt mottagande av bibliotekskampanj

"Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik.' Det tycker författarna bakom uppropet Library Lovers. Men i Göteborg får kampanjen ett svalt mottagande.

Par i jazz

Vägen till berömmelse har varit relativt kort för Mariam Wallentin och Andreas Werliin. Sedan debutskivan förra året har duon tagit emot hyllningar från flera håll, och i januari
tilldelades de Rikskonserters anrika pris Jazz i Sverige.

Liv Strömqvist drivs av purt raseri

'Bakom varje framgångsrik man står en kvinna', lyder ett något uttjatat ordspråk. Men sällan har det varit så tydligt som i Liv Strömqvists nya seriealbum. Precis som feministiska forskare gjort i några decennier nu, lyfter hon fram de kvinnor som tidigare inte ansetts värda att nämnas i historieböckerna, och ger dem den cred de förtjänar.

Maj Wechselmann gör film om journalisten Bang

Barbro Alving, alias Bang, var en av Sveriges mest kända krigskorrespondenter under 1900-talet. Hon var ofta kontroversiell och hon drevs av sitt starka rättspatos. Nu har Maj Wechselmann, själv en omstridd dokumentärfilmare, gjort en film om Bang.

© 2021 Göteborgs Fria