CBD-preparat kan bli klassade som läkemedel | Göteborgs Fria

Fördjupning


Malin Rothenborg
  • Om CBD-olja läkemedelsklassas kommer det inte längre kunna säljas av hälsokostföretag.
Fria Tidningen

CBD-preparat kan bli klassade som läkemedel

Två dagar efter polisens razzior mot försäljare av CBD-olja, en laglig variant av medicinsk cannabis, meddelar Läkemedelsverket att man vill läkemedelsklassa preparaten. Samtidigt är ett stort läkemedelsföretag på gång med ett nytt CBD-baserat läkemedel.

I samband med polistillslagen mot Scandinavian Hemp och Nordic Med Can skickade Läkemedelsverket ut brev till fem företag som säljer CBD-preparat. Myndigheten meddelade att man avser att läkemedelsklassa deras produkter.

– Vi gör bedömningen att de omfattas av läkemedelslagstiftningen, men har inte fattat något beslut än, utan för en dialog med företagen för att se hur de ser på saken, säger Läkemedelsverkets utredare Tomas Nilsson.

Många menar att växtbaserad CBD går att likställa med vitaminer eller proteiner och att produkterna därför inte bör falla under kategorin läkemedel. Men det håller inte Tomas Nilsson med om.

– CBD är en substans som ingår i det godkända läkemedlet Sativex och vi gör bedömningen att dessa produkter ska omfattas av läkemedelslagen.

Tomas Nilsson berättar även att samma läkemedelsföretag som säljer Sativex arbetar med att ta fram ett nytt läkemedel som är baserat på CBD. Företaget har inte ansökt om registrering än men befinner sig i sista fasen före ett godkännande.

– Det är ett stort läkemedelsföretag som har gjort stora och bra studier, säger han.

Sargon De Basso, juridisk företrädare för Nordic Med Can och Scandinavian Hemp, är kritisk till Läkemedelsverkets agerande. Han menar att det kan finnas ett samband mellan myndighetens utlåtande, razziorna och att ett läkemedelsbolag inom kort kan komma att lansera ett nytt CBD-baserat läkemedel.

– Varför vill man narkotikaklassa ett preparat där man inte kan få rus eller ta skada? Det är uppenbart att det här är en myndighetsgemensam aktion. Jag säger inte emot en hypotes som innebär att Läkemedelsverkets agerande har påverkats av att ett läkemedelsbolag vill gå in och kapa CBD-marknaden, säger han.

Men enligt Tomas Nilsson på Läkemedelsverket finns det inga samband.

– Det har ingenting med saken att göra. Vi tittar bara på definitionen av läkemedel. Men ju mer kunskap vi har om vilka resultat vissa produkter har, desto lättare är det att göra en bedömning.

Rekommenderade artiklar

Vårdförbundet: ”Värsta sommaren hittills”

Det är svårare än någonsin att hitta vikarier till vården. Nu varnar facket att både patientsäkerheten och arbetsmiljön är i fara.

– Det är ett väldigt ansträngt läge i hela landet, säger Cecilia Sandahl på Vårdförbundet.

Fria.Nu

"Jag blir bara mer triggad ju mer de jävlas med mig"

Intervju

I sju års tid har Angelo Graziano sålt cannabisolja för medicinskt bruk. Han är känd som ”cannabisdoktorn” och har just avtjänat ett tre månader långt fängelse- straff för narkotikabrott. När vi ses i Stockholm har han hunnit med tio dagar i frihet och övertygelsen om oljornas potential tycks vara starkare än någonsin.

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

© 2021 Göteborgs Fria