”Cirkus Maximum borde kallat på veterinär” | Göteborgs Fria
  • Kamelen hos Cirkus Maximum hade ett öppet sår. Cirkusens agerande bryter mot djurskyddslagen, enligt länsstyrelsen i Hallands län.
Göteborgs Fria

”Cirkus Maximum borde kallat på veterinär”

Kamelen hade ett öppet sår på benet. Cirkus Maximums agerande i fallet bryter mot djurskyddslagen, enligt länsstyrelsen i Hallands län.

Kamelen hade ett varigt och blodigt sår på benet, och såret verkade förvärras. Kamelen ska också ha använts i föreställning och vid kamelridning i pausen. Det uppmärksammade flera personer i anmälningar till Länsstyrelsen i Halland mellan den 14 och 24 september. Några av dem som anmält är Djurrättsalliansen, som GFT tidigare har skrivit om. Nu har Länsstyrelsen gjort en administrativ kontroll av ärendet med slutsatsen att djurskyddslagstiftningen inte har följts.

– Vår bedömning är att cirkusen borde ha låtit en veterinär titta på det, såret var så pass allvarligt, säger Vanja Kinch, samordnare för djurskydd på länsstyrelsens veterinärenhet.

Cirkus Maximums kontaktperson Inger von Schedvin säger enligt länsstyrelsens rapport att en veterinär har tittat på såret, men uppgav att det “inte finns några journalanteckningar gällande kamelens skada eller något förrättningsunderlag från veterinären”, enligt rapporten.

Cirkus Maximum har inte kunnat uppge vilket datum skadan skedde eller hur såret har behandlats och länsstyrelsen skriver att ”Cirkus Maximum har lämnat tvetydiga och obekräftade uppgifter gällande vilken veterinär som har undersökt kamelen och har inga dokument gällande veterinärvård eller egna åtgärder i journalen. Länsstyrelsen bedömer utifrån ovanstående att Cirkus Maximum inte fullgjort sitt åtagande att ge kamelen erforderlig vård, i detta fall av veterinär, enligt 9 § Djurskyddslagen (1988:534, L1).”

Länsstyrelsens utredare har fått se nytagna foton av kamelens sår, som nu ser ut att vara på väg att läka och man bedömer därför inte att vidare uppföljning behöver göras ii nuläget, men att ”Länsstyrelsen kommer att granska Cirkus Maximums journalföring vid 2018 års inbesiktning.”

Fakta: 

GFT söker Cirkus Maximum för en kommentar.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2021 Göteborgs Fria