Ny chans att rädda observatoriet | Göteborgs Fria
  • Nu vet jag att det inte bara är vi som sitter där uppe och hoppas utan att vi har folket med oss, säger Katja Lindblom som är föreståndare på Slottsskogsobservatoriet.
Göteborgs Fria

Ny chans att rädda observatoriet

Slottsskogsobservatoriet har upprepade gånger de senaste åren hotats av nedläggning. Nu har ett medborgarförslag om att Göteborgs stad ska finansiera observatoriet lämnats och på bara några dagar har flera hundra röstat för förslaget.

I början av sommaren skrev GFT om hur Slottsskogsobservatoriet hamnat i kläm mellan regionen och kommunen och efter att det årliga anslaget från VG-regionen drogs in 2016 har hotet om att tvingas lägga ned varit ständigt närvarande. Nu har en privatperson lämnat in ett så kallat Göteborgsförslag, en typ av medborgarförslag som kommunen lanserade i början av året, om att Göteborgs stad ska finansiera observatoriet.

Katja Lindblom är föreståndare för Slottsskogsobservatoriet och säger att hon själv försökte lämna ett Göteborgsförslag under våren, men då godkändes det inte.

– Det ansågs vara en angelägenhet för VG-regionen men efter att de gått ut och sagt att de inte är vår huvudman måste något ha förändrats.

I fredags kom det nya förslaget upp och innan midnatt samma dag hade över 200 personer röstat för. Det är den gräns som krävs för att förslaget ska gå vidare till berörd nämnd och politikerna får ta ställning. Efter det har rösterna fortsatt att ticka in och på onsdagen hade förslaget fått över 500 röster.

– Jag tvivlade inte på att vi skulle få ihop rösterna men jag trodde inte att det skulle gå så fort, säger Katja Lindblom.

Oavsett hur många röster förslaget får dröjer det tills november innan det går vidare. Tiden är inte på observatoriets sida och i dagsläget tror Katja Lindblom att pengarna redan kommer att vara slut i november och att de då kommer att tvingas stänga ner, i alla fall tillfälligt.

– Det bästa som kan hända är att vi får godkänt på någon av alla de ansökningar vi skickar in till stiftelser och till regionen. I så fall kanske vi behöver hålla stängt i några månader och sedan öppna upp igen. Får vi inga pengar är det stängt tills vidare.

Även om medborgarförslaget rent konkret inte innebär så stor skillnad i dagsläget säger Katja Lindblom att det känns viktigt för att det visar på allmänhetens stöd.

– Varje extra röst är en understrykning att folk vill ha det här. Nu vet jag att det inte bara är vi som sitter där uppe och hoppas utan att vi har folket med oss. Det ger oss kraft att kämpa vidare ett tag till.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria