Nämnd får kritik för upphandling | Göteborgs Fria
  • Social resursnämnd får en anmärkning av stadsrevisionen, bland annat för brister i upphandlingen av boendeplatser för ensamkommande.
Göteborgs Fria

Nämnd får kritik för upphandling

Stadsrevisionen ger social resursnämnd en anmärkning i sin senaste granskning. Det finns bland annat brister när det gäller upphandlingen av privata boendeplatser för ensamkommande barn.

Stadsrevisionen blev i veckan klar med granskningen av Göteborgs stads nämnder och bolag för verksamhetsåret 2016. Flertalet av de ungefär 60 nämnder och bolag som granskades får rekommendationer på förbättringar, men två av nämnderna får också det som kallas revisionskritik.

Den allvarligaste formen av kritik i form av en anmärkning riktas mot social resursnämnd. Stadsrevisionen konstaterar att det finns allvarliga brister när det gäller både upphandling och uppföljning av boenden för ensamkommande barn hos privata utförare. Bland annat säger Stadsrevisionen att social resursnämnd inte har har säkerställt att de upphandlingar som gjorts följer lagen om offentlig upphandling, LOU, och Göteborgs stads policy för upphandling och inköp.

När Göteborg snabbt behövde få fram fler platser för ensamkommande barn och unga gjordes flera upphandlingar av privata utförare under hösten 2015 och vintern 2016, utan att de annonserades ut innan. Det är tillåtet i undantagsfall, men då måste skälen till varför dokumenteras och det har social resursnämnd inte gjort. Också i andra fall av upphandlingar saknas dokumentation, till exempel om hur många leverantörer som tillfrågades, hur många som lämnade anbud och det viktigaste skälet till varför någon fick avtalet.

Den andra nämnd som fick den mindre allvarliga formen av kritik från Stadsrevisionen är Angereds stadsdelsnämnd. Där hittades brister när det gäller bland annat systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria