Mer övervakning på gång i staden | Göteborgs Fria
  • Fler kameror kan snart bli verklighet i Göteborg, både runt hyreshus och på öppna gator.
Göteborgs Fria

Mer övervakning på gång i staden

Redan i dag har Göteborgs stad och dess bolag nästan 150 tillstånd för kameraövervakning. Nu finns förslag som kan ge upp mot 100 nya kameror runt om i staden.

SVT Nyheter Väst har gjort en sammanställning av alla tillstånd Göteborgs stad och de kommunägda bolagen har för kameraövervakning. I dagsläget är det 144 stycken, men snart kan det bli fler.

I somras gick uppdraget ut till alla stadsdelsnämnder att komma med förslag på lämpliga offentliga platser med behov av kameraövervakning. Av de platser som övervakas i dag finns många skolor, parkeringshus och idrottsplatser. Men bland de nya förslagen som stadsdelarna har lämnat hittas många mer publika platser som Andra Långgatan, Järntorget, Drottningtorget och Brunnsparken.

Men stadsdelarna har resonerat olika. I Örgryte-Härlanda föreslogs inte en enda plats. Redbergsplatsen och Olskrokstorget pekas ut som platser som eventuellt skulle kunna vara aktuella, men att det i så fall behöver utredas vidare. En stadsdel som föreslog betydligt fler platser är Östra Göteborg, som bland kan tänka sig övervakning av ett antal spårvagnshållplatser. Gruppen Tillsammans i Bergsjön reagerade och samlade in över 300 namn som protest i december.

Nu förebereds ett samlat förslag till kommunstyrelsen. Därefter måste länsstyrelsen godkänna förslagen om det ska bli några nya kameror.

Även Hem & Hyra har gjort en undersökning av övervakningen i staden. Genom en enkät till 26 privata och kommunala bostadsbolag i regionen kan de konstatera att åtta värdar redan har övervakningskameror i dag, bland annat alla de kommunala bolagen i Göteborg. Flera värdar säger också att de planerar att skaffa kameror, och andra att de ska utöka antalet.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria