App för att anmäla hinder i vardagen | Göteborgs Fria
  • Erik Johansson från synskadades riksförbund ger exempel på enkelt avhjälpta hinder – en glasdörr som kan vara svår att uppfatta för den som har problem med synen.
  • "Det är så många hinder och så vardagligt att stöta på dem." Det konstaterar Sofia Jönsson, DHR, om det som kallas enkelt avhjälpta hinder, till exempel höga kanter, trappsteg och tunga dörrar.
Göteborgs Fria

App för att anmäla hinder i vardagen

2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder ha åtgärdats i Göteborg. Fortfarande är staden långt ifrån framme, men förhoppningarna är nu att en ny app ska få fler att anmäla hinder i vardagen.

Trappsteg, dålig belysning och tunga dörrar är alla exempel på hinder som skapar en otillgänglig stad. Erik Johansson från Synskadades riksförbund stannar till vid en glasdörr för att demonstrera den nya appen Anmäl hinder som Göteborg är först i Sverige med.

– När man har problem med synen som jag har kan det vara ganska komplicerat när det finns glaspartier. I det här fallet hade det hjälpt med några av klistermärken så att man ser att det är en dörr, och inte får för sig att gå rakt in i den.

Han plockar upp mobilen för att skicka in en anmälan till Göteborgs stad. Där väljer han typ av hinder och lämnar adress eller pekar ut platsen med hjälp av GPS. Det går också att lägga till bild och bildtext, och lämna sina kontaktuppgifter om man vill få återkoppling.

Sofia Jönsson från DHR visar sin bil som står parkerad precis utanför Rådhuset vid Gustaf Adolfs torg. Trots att det är en parkeringsplats markerad med en rullstol fick hon ta sig framåt på bilvägen – trottoaren kom hon inte upp på för att kanten är för hög.

– Det är ett typiskt enkelt avhjälpt hinder och det finns många höga kanter i staden, säger hon.

Att få anmäler de enkelt avhjälpta hinder som finns tror hon delvis beror på bristande information, många vet helt enkelt inte hur man ska göra.

– Och när man väl ska göra det måste man ladda ner en blankett, skriva ut den och posta den. Det är ett väldigt förlegat sätt att anmäla. Man upptäcker ofta ett hinder när man är ute och rör sig på stan och det hinner man glömma bort tills man har kommit hem igen. Tyvärr är det så, det är så många hinder och så vardagligt att stöta på dem.

Den nya appen kallar hon ett stort framsteg. Men egentligen skulle de hinder som finns i staden redan ha varit borta vid det här laget. I plan- och bygglagen säger man att alla enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, och när den lagstiftningen kom sattes år 2010 som målsättning av regeringen. Där är Göteborg dock inte.

– Det gäller hela Sverige, och ingen kommun har lyckats. Det är ju bara pinsamt och därför är det jättebra att vi blir bättre och att det nu blir enklare att anmäla, säger kommunalrådet Ulf Kamne, MP.

När en anmälan kommer in till kommunen genom appen fungerar det på samma sätt som med skriftliga anmälningar. En arbetsorder om att åtgärda hindret skapas och skickas ut och sedan är det fastighetsägarna, så väl offentliga som privata, som har ansvaret för åtgärder. Liksom Sofia Jönsson tror Ulf Kamne att antalet anmälningar kommer att öka.

– Särskilt nu i början när appen är ny. Många har ju sina ställen som de fastnar på ofta, när man väl har anmält färdigt dem kanske det lugnar sig lite.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria