Webbtest för att nå fler familjehem | Göteborgs Fria
  • Det behövs ständigt nya familjer som är beredda att öppna upp sina hem för barn och unga. Nu kan intresserade familjer göra ett självtest för att se om de skulle passa. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Göteborgs Fria

Webbtest för att nå fler familjehem

Det senaste året har varit som inget annat för många av de förvaltningar som arbetar med att hjälpa människor. Trots att det har lugnat sig med behovet av familjehem behövs det hela tiden fler, och nu provar Göteborg ett nytt självtest med förhoppningen att fler ska ta steget.

Peter Håkansson är rekryteringsansvarig för familjehem i Göteborg och säger att det kontinuerligt finns ett stort behov av familjehem.

– Det är både familjehem till ensamkommande barn och till barn som har sina vårdnadshavare i Sverige. Det är svårt att sätta någon siffra, men det jag kan säga är att samtliga våra enheter i Göteborg har flera barn som behöver familjehem.

Det är inte heller så enkelt som att 100 intresserade familjer betyder att 100 behövande barn kan få ett familjehem.

– Vi behöver så många fler för att kunna hitta rätt familj till rätt barn. Det handlar om en matchning och vi behöver ha fler alternativ till varje barn.

För att hitta fler intresserade familjer jobbar familjehemsenheten bland annat med sociala medier, och på Facebook-sidan annonseras det med jämna mellanrum ut att behovet är fortsatt stort. Men där finns också kommentarer från personer som vittnar om att det kan dröja innan någon matchning hittas och att flera intresserade upplever en tystnad däremellan. Peter Håkansson säger att det är ovanliga synpunkter.

– En familj som har haft kontakt med oss och blivit utredd ska vi hålla kontakten med så att de inte känner sig bortglömda.

Det ligger på handläggaren som har utrett den aktuella familjen att hålla den kontakten, och Peter Håkansson säger att det är viktigt att de olika familjehemsenheterna har kontakt med varandra och hjälps åt att matcha också kollegor emellan.

– Om vi tittar tillbaka på året som gått har det varit en väldigt annorlunda tid, då det kommit så många ensamkommande barn. Vi har aldrig upplevt något liknande. Det har inneburit att det skett många nyanställningar inom socialtjänsten också, men nu ligger vi bättre i fas.

Familjehemsenheten i Göteborg har dessutom nyligen börjat använda sig av en ny webbtjänst utvecklad av Sveriges kommuner och landsting. Genom ett självtest på webben kan intresserade ta reda på om de skulle passa som familjehem eller inte. Men det är bara tänkt att användas just av familjerna själva – svaren är ingenting som familjehemsenheten ser.

– Man får ett grovt uppskattat svar på om familjen kan passa, men jag tror att det kan locka familjer att gå från tanke till handling. Får man ett gott svar där kanske inte steget är lika långt till att göra en intresseanmälan, säger Peter Håkansson.

Ett annat syfte med testet är att de intresserade familjerna får en del information kring vad det innebär att vara familjehem. Peter Håkansson säger att det finns en hel del föreställningar och missuppfattningar. Som exempel nämner han att vissa tror att några särskilda akademiska meriter krävs, medan andra tror att det endast är kärnfamiljer som kan söka.

– Vi vill ha alla typer av familjekonstellationer, och man kan bo på landet, i stan, i lägenhet eller i hus. Det handlar om att hitta den bästa placeringen för just det enskilda barnet.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria