De utbildar för ett öppnare föreningsliv | Göteborgs Fria
  • Helgen som gick var det deltagare från fritidsgården GUTS i Angered som fick utbildning i ledarskap.
Göteborgs Fria

De utbildar för ett öppnare föreningsliv

Tillsammans med fritidsgården GUTS i Angered utbildade Scouterna i helgen 30 ungdomar i att bli ledare. Målet är att öppna föreningslivet för fler genom att ge unga verktyg för förändring.

Med ledarskapsutbildningen Learning by orten besöker Scouterna Sveriges storstäder för att nå en bredare målgrupp. Genom att på plats samarbeta med olika organisationer eller föreningar hoppas man på att nå ut i områden där föreningslivet inte är lika etablerat. Sandra Ehne är ansvarig för Scouternas integrations- och mångfaldsarbete och berättar:

– Hela föreningslivet och Scouterna tenderar att vara medelklasstungt, och många av de stora gamla organisationerna har sett att deras medlemmar inte speglar befolkningen.

– För oss handlar det om att öppna oss och sträcka ut en hand, till exempel genom att hitta samverkansorganisationer.

Under helgens besök på GUTS hade de som brukar vara på fritidsgården fått anmäla sitt intresse och 30 personer kom. Förutom inspirationsföreläsningar och ledarskapspass pratades det om sådant som projektledning och hur man gör en budget. Allt för att ge redskapen till att förverkliga idéer. Projektledaren Azuka Nnamaka som höll i utbildningen säger att det bästa är att se unga människor få insikten om att de kan göra något, om de tror på sig själva.

– Det var en av deltagarna som sa att hon inte var bra på fotboll – men hon vill ändå bli fotbollsledare. Just att förstå det där att en bra ledare är någonting annat, det handlar inte bara om att kunna sparka en boll från punkt A till punkt B. Bara för att du inte tror att du kan något kan du fortfarande vara en bra ledare.

Azuka Nnamaka upplever att många av de unga personer hon träffar vill ha ett sammanhang, och menar att föreningslivet kan bli just det. Att dessutom nå ut till unga personer som redan nu, eller i framtiden, kommer att fungera som ledare är ett viktigt steg för en förändring av föreningslivet.

– Jag tror att när det gäller ledarskap gör vi ofta som de ledare vi själva har haft. Om vi tidigt kan nå ut kan vi bryta mönster, och ledarskapet kan bli till det bättre.

Syftet med Learning by orten är inte i första hand att Scouterna ska få fler medlemmar, utan att de unga ska hitta någonstans att göra av sitt engagemang.

– Vi vill att fler ska få den där känslan i magen att du kan vara med och förändra. Det handlar om empowerment, men vad du gör med kraften är upp till dig, säger Sandra Ehne.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria