Arkitekter vill använda stadens outnyttjade resurser | Göteborgs Fria
  • Sofia Park och Anna Gustafsson startade tillsammans med ytterligare en arkitekt The Nomad Inn med syfte att använda sig av outnyttjade resurser.
Göteborgs Fria

Arkitekter vill använda stadens outnyttjade resurser

Runt omkring i Göteborg finns många lokaler som tillfälligt står tomma i väntan på renovering eller nya hyresgäster. The Nomad Inn startades med syfte att använda det som finns och genom lägre hyror kunna ge arbetsplats åt kreatörer och positiva initiativ som annars kan ha svårt att klara hyran.

På andra våningen i det stora huset vid Skeppsbron med utsikt över vattnet finns The Nomad Inns nuvarande lokal. I förra veckan flyttade de in men redan sista november ska de ha flyttat ut. Det är hela grundtanken bakom pilotprojektet The Nomad Inn – att använda de lokaler som står tomma under kortare perioder.

– Vi ville titta på hur man som arkitekt kan använda sig av det som redan finns, det handlar väldigt mycket om nybyggnation annars, säger Anna Gustafsson.

Men även om de flyttade in först förra veckan, växte idén fram redan förra våren. Anna Gustafsson och Sofia Park skrev sin examensuppsats inom Design för hållbar utveckling på arkitektprogrammet vid Chalmers, om hur man kan nyttja fysiska resurser i form av lokaler på ett bättre sätt. Efter examen gick de samman med ytterligare en arkitekt från programmet, Klara Mörk, och så startades den ekonomiska föreningen GapActors. Med sig hade de det väckta intresset från både fastighetsägare och den tilltänkta målgruppen av användare och de bestämde sig för att göra verklighet av idén med att utnyttja vakanser.

Vilken nästa arbetsplats blir för de som nu hyr skrivbordsplats hos The Nomad Inn är inte klart. Kanske blir det ett pumphus de ska titta på snart.

– Under pilotprojektet känns det kul att få testa så olika lokaler som möjligt just för att se om vi ska leta efter något särskilt och hur olika lokaler fungerar. Lokalen styr ju också vilken användning som är möjlig, en lokal kanske passar bra för en ateljé medan man absolut inte får ha färg i en annan, säger Sofia Park.

Klart är i alla fall att det blir två lokaler till innan pilotprojektet tar slut i mars. Det är det kommunala fastighetsbolaget Higab som kommer att erbjuda lokalerna. Även om det nu kan bli så korta kontrakt som på runt två månader, är tanken för en eventuell fortsättning att ha kontrakt på mellan tre och nio månader.

Genom att använda sig av dessa tomma lokaler som är svåra för fastighetsägare att hyra ut under så korta perioder, kommer hyran också ner. GapActors förhoppning är att det ska öppna för fler som annars hade haft svårare att hyra in sig.

– Det handlar dels om hyran i sig men också om att fastighetsägare ofta vill att man binder upp sig på tre år i taget. Det är nog många som inte är intresserade av att göra det för att man har kortare projekt eller för att man är osäker på om man har råd, säger Anna Gustafsson.

Målgruppen är kreatörer och olika idéburna och värderingsdrivna organisationer eller initiativ. Några exakta kriterier för vad som krävs för att få hyra in sig är ännu inte bestämda men det kommer att utvecklas med tiden.

– Under de intervjuer vi har gjort uppfattade vi att det finns önskemål om att dela lokaler med andra som delar samma värderingar, säger Sofia Park och fortsätter:

– Det sociala sammanhanget, att träffa människor som sysslar med liknande saker eller hitta samarbeten och inspireras är något man inte får vid köksbordet hemma eller på ett kafé. Vi vill också titta på hur man kan få till den här blandningen av initiativtagare som kan gynna varandra på olika sätt.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria