Skolkort för pendlande elever blir mer än dubbelt så dyrt | Göteborgs Fria
  • Priset har mer än fördubblats till det kommande läsåret för de elever som har valt en skola i en annan kommun och behöver uppgradera sina skolkort.
Göteborgs Fria

Skolkort för pendlande elever blir mer än dubbelt så dyrt

Förra läsåret kostade skolkort för de elever som har valt en skola i en kranskommun knappt 1 800 kronor extra. I år är det nästan 4 000 kronor.

– Har vi det fria skolvalet ska det gälla alla, inte bara de med rika föräldrar, säger föräldern Pia Turunen.

För Pia Turunen och hennes familj, bosatta i Angered, innebär förändringen att ungefär 8 000 kronor ska ut på en gång för korten för de båda barnen som går i skolan i närliggande Ale kommun. Förra året kostade det mindre än hälften så mycket.

– Jag tycker att man måste försöka lösa det smidigast möjligt så att ingen tvingas att byta skola för att man inte har råd, säger Pia Turunen.

Det ökade priset beror på att Västtrafik inte längre står för att uppgradera skolkorten, utan stadsdelarna har nu tagit över hanteringen. Tidigare betalade de som behövde uppgradera sina kort mellanskillnaden av vad ett vanligt kort kostar hos Västtrafik och vad det uppgraderade kortet kostar. Nu får de istället betala mellanskillnaden av vad staden köper in de vanliga korten för – vilket är ungefär hälften av det vanliga priset – och vad det uppgraderade kortet kostar. I kronor blir skillnaden stor.

– Det är ingen förändring vi har gjort inom kommunen, det är på grund av att Västtrafik inte kan hjälpa till längre. Jag förstår verkligen att det blir en smäll, och att det blir jättemycket pengar att hosta upp, säger Hanna Wik som är planeringsledare på Stadsledningskontoret och arbetar med samordningen kring skolkorten.

– Som förälder upplever man det ju som att skolkortet förlorar i värde mellan förvaltningarna för oss som behöver uppgradera skolkortet när hanteringen tas över av Göteborgs stad. Att Västtrafik inte längre vill eller kan ta hand om detta är väl inte något vi ska behöva straffas för, säger Pia Turunen.

Upplevelsen av bristande information är en annan del av problemet. För föräldrarna i Angered kom det första brevet om betalning, med felaktig prisinformation, i slutet av juni med betalningsdag samma vecka. Därefter kom ett nytt brev där de nya priserna fanns med, och med betalningsfrist på en månad när man fått sitt kort.

– Många är borta på semester, och en del är i sina hemländer över hela sommaren. Jag tycker att det är extremt dålig framförhållning, detta måste man ju känt till under en längre tid, säger Pia Turunen.

Hanna Wik håller med om att kommunen kunde ha gjort ett bättre jobb med att gå ut med mer information i ett tidigare skede. Flera föräldrar har också reagerat på att det inte finns någon möjlighet till att dela upp betalningen och till exempel betala månadsvis genom autogiro.

– Jag tycker att autogiro är en jättebra idé. Men det är aldrig lätt första gången man ska göra något och varje stadsdel har fått ta fram sina egna rutiner för det här, säger Hanna Wik.

Att det kostar extra för de som har valt en skola i en annan kommun har Pia Turunen inget emot. De 1 800 kronor som gällde tidigare, eller kanske något mer, tycker hon känns rimligt men inte att det helt plötsligt blev mer än dubbelt så dyrt från ett år till ett annat.

– Gratis har jag inte förväntat mig, men just den häftiga prisökningen... Jag förstår att det blir många tusenlappar för staden, men det blir det ju för oss också. Kanske kan man hjälpas åt med den uppgiften och ta det stegvis?

I Göteborg rör det sig om ungefär 650 grundskoleelever som har valt en skola i en annan kommun, men långt ifrån alla av dessa använder sig av uppgraderade kort för att ta sig fram och tillbaka till skolan. Dessutom berörs de elever med separerade föräldrar i olika kommuner, men hur många de är finns inte statistik på. När det gäller vilka stadsdelar flest elever har valt en skola i en annan kommun är Angered, Östra Göteborg, Norra Hisingen och Askim-Frölunda-Högsbo de som ligger i topp.

Hanna Wik kommer efter sommaren att samla de ansvariga från varje stadsdel till ett möte för att utvärdera arbetet, och vad som skulle kunna förändras. Avtalet om skolkorten löper på tills vidare mellan Trafikkontoret och Västtrafik.

– Om och hur vi går vidare med frågan till Trafikkontoret är i nuläget inte klart men diskussion pågår. Men jag tycker att nästa gång vi gör en upphandling på skolkort borde man absolut inkludera även plus- och plusplus-korten så att man får ett avtalspris.

Fakta: 

Skolkort

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Priserna för att uppgradera korten varierar något mellan olika åldrar. För de yngsta eleverna, årskurs 1–5, var priset under läsåret 2015/2016 1 779 kronor. Detta läsår blir det 3 983 kronor. För elever i årskurs 6–9 är det något billigare, och kostar i år 3 547 att uppgradera till Göteborg+.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria