Mottagandet viktigt för barnen på flykt | Göteborgs Fria

Debatt


DEBATT: Flyktingkrisen

  • Vart femte år sker en granskning av FN:s konvention om barnets rättigheter, senast i januari 2015 i Geneve. Men vi behöver alla engagera oss för barnens bästa, skriver Dagny Skarbinsky, observatör Distrikt Göteborg Barnrättskommitté Genêve, med flera.
Göteborgs Fria

Mottagandet viktigt för barnen på flykt

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Så står det i FN:s barnkonvention som Sverige skrivit under. Vi på Rädda barnen ställer oss frågan vad det innebär för barn på flykt i Sverige i dag och vad vi tillsammans kan göra för barnets bästa, skriver Katja Finger, ordförande Rädda barnen lokalföreningen Göteborg, med flera.

Ett barn som är på flykt, antingen tillsammans med eller utan sin familj, befinner sig i en mycket utsatt situation. 30 miljoner barn världen över befinner sig i den situationen i dag, några av dem finns här i Sverige.

Den senaste tiden har många hört av sig till oss. Vilken medmänsklig handling kan jag göra, undrar de. Vårt svar är flera.

Det första för att uppnå barnets bästa är att varje barn med asylskäl ska få stanna. Men det finns också mycket att göra i mottagandet av barn på flykt för att nå barnets bästa.

Som privatperson kan du engagera dig i en organisation. Hos Rädda barnen kan du vara med och stötta på olika sätt så att barnen får ett värdigt mottagande, du kan prata med barnen själva om vad de behöver och önskar, stötta dem i att själva genomföra det de önskar – kanske vill de starta ett fotbollslag på boendet.

Men du kan också vara med och skapa opinion och påverka beslutsfattare, till exempel genom upprop på nätet eller tillsammans med andra i påverkansgrupper.

Genom överförmyndarmyndigheten och kommunen kan du bli god man eller familjehem till ett barn som kommer ensam, eller bli flyktingguide till ett nyanlänt barn och dess familj.

På din arbetsplats kan ni diskutera hur er verksamhet kan ha beröring med barn på flykt. Vad kan ni göra? Vilka kan ni samverka med? Behöver ni mer kunskap? Ändra rutiner, fokus och prioriteringar? Jobbar du inom skola och förskola är det bra att veta att asylsökande barn inte har råd att ha med en frukt till skolan varje dag eller 20 kronor till en glass på utflykten. Se över de dolda avgifter som kan finnas på er förskola och skola. Barnet behöver också trygga och kärleksfulla vuxna omkring sig efter allt de gått igenom i hemländerna och längs med livsfarliga flyktvägar.

Vuxna som kan skapa tröst, lugn, trygghet, ge ömhet och utrymme för att läka från eventuella trauman. Det kan vara personalen på Migrationsverket, i skolan, inom sjukvården, socialtjänsten, och på ett boende – diskutera på arbetsplatsen hur ni bemöter barnen, är det bra som det är eller behöver något ändras. Behöver ni mer kunskap?

Fattar du beslut kring barn på flykt kan ni fundera på vilket inflytande barn själva har över mottagandet i Sverige. Boendet behöver anpassas efter barns behov om det inte redan är gjort och barnets rätt till utbildning och en meningsfull fritid behöver säkerställas.

Om ett barn försvinner från ett boende, vem är då ansvarig? Alla berörda myndigheter behöver samverka i dessa fall. Om ansvarsfördelningen och struktur för samverkan inte finns är ett första steg att kalla till ett möte för att fastställa det.

Vi kan alla göra något för barnens bästa. Tillsammans gör vi skillnad. Barnkonventionen berör oss alla!

Fakta: 

Gunnel Eneroth, Ordförande Rädda barnen Distrikt Göteborg

Esther Sabel, Ordförande Rädda barnen Lokalföreningen Partille

Jenny Laesö Buch, Ordförande Rädda barnen Lokalföreningen Härryda-Mölndal

Katja Finger, Ordförande Rädda Barnen Lokalföreningen Göbeborg

Dagny Skarbinski, Påverkansgruppen Rädda barnen Lokalförening Göteborg

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria