Göteborg skär ner en halv miljon på arbetet mot gängkriminalitet | Göteborgs Fria
  • ­ Jag ligger sömnlös på nätterna och funderar på hur vi ska få ihop det, säger Bengt-Olof Berggren, chef för Kunskapcentrum mot organiserad brottslighet
Göteborgs Fria

Göteborg skär ner en halv miljon på arbetet mot gängkriminalitet

Trots den utbredda gängproblematiken i Göteborg planerar nu kommunen att skära ner Kunskapscentrum mot organiserad brottslighets verksamhet med över en halv miljon kronor. Det kan GFT avslöja efter att ha gått igenom interna dokument.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet jobbar med åtgärder mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet, efter ett initiativ från kommunstyrelsen i Göteborg år 2008. Centret finansieras av kommunen, men drivs i samarbete med elva statliga myndigheter, bland andra Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Syftet är att jobba med administrativa åtgärder för att förstöra den organiserade brottsligheten och att ge råd och stöd till främst kommunens bolag och förvaltningar, men även enskilda personer, till exempel avhoppare.

Men enligt interna dokument som GFT har tagit del av planerar nu kommunen att skära ner i centrets verksamhet med från och med den 1 juli. Fram tills nu har Göteborgs stad haft fem anställda på centret, vilka har jobbat tillsammans med en poliskommissarie. Men nu planeras de fem kommunala tjänsterna att minskas till fyra. Det ger en besparing för kommunen på ungefär 550 000 kronor. Utöver det minskas även deras verksamhetsanslag enligt ledningen på Stadsledningskontoret.

Centrets chef, Bengt-Olof Berggren, säger till GFT att han är oroad. Kunskapscentret har setts som en förebild av andra aktörer, exempelvis Brottsförebyggande rådet och de tolv kommuner som Göteborg samarbetar med inom ramen för Göteborgregionen, GR.

– De har varit förvånade att vi inte expanderar och får mer resurser, speciellt med tanke på den förfärliga händelsen vid Vårväderstorget, så många blir nog ännu mer förvånade om vi får mindre resurser istället, säger Bengt-Olof Berggren.

Den tjänst som försvinner jobbar både med administrativa uppgifter och med att granska Göteborgs Stads förvaltningar och bolag så de inte gör affärer med företag som är kopplade till organiserad brottslighet. Granskningen har fram tills nu utförts av två personer, men efter 1 juli försvinner alltså en av tjänsterna.

– Jag är bekymrad, det ska man vara. Vi tappar en operativ kraft i de här granskningarna. Staden köper varor och tjänster för över 20 miljarder kronor varje år och vi ser till att leverantörerna är okej, så man inte sponsrar företag med kriminella kopplingar, vilket har skett – Göteborg har köpt varor och tjänster från företag med riktigt mörka ägarförhållanden, säger han, och tillägger att det är ett viktigt arbete inte minst med tanke på den muthärva som skakat Göteborg.

De två senaste åren har varit de mest intensiva sedan start, men efter neddragningarna kommer man att tvingas sänka sin ambitionsnivå, enligt Berggren.

– Vi kommer inte kunna leverera på samma sätt som vi gjort hittills. Jag ligger sömnlös på nätterna och funderar på hur vi ska få ihop det, säger han.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det inte ekonomiskt lönsamt att spara in på verksamheten, enligt Bengt-Olof Berggren.

– Nationalekonomiska beräkningar visar att en aktiv gängmedlem sätter sprätt på merkostnader för samhället på 26 miljoner kronor på på 10-15 år. Det är bland annat kostnader för produktionsbortfall, sjukskrivningar och förhöjda säkerhetsåtgärder. Om vi, tillsammans med socialtjänsten och frivilligsektorn, lyckas fånga upp och hjälpa de här personerna så kan samhället spara in miljonbelopp, säger han.

Nedskärningarna på kunskapcentret är en del i den pågående bantningen av Stadsledningskontoret, som GFT tidigare har skrivit om. Mellan den 1 april-30 juni beräknas förändringarna genomföras för att den nya organisationen ska vara på plats den 1 juli.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2021 Göteborgs Fria