Frihetsförmedlingen öppnar lokalkontor | Göteborgs Fria
  • Frihetsförmedlingen vill hjälpa människor att komma bort från tomma och meningslösa arbeten. Nu öppnar de lokalkontor i Göteborg.
Göteborgs Fria

Frihetsförmedlingen öppnar lokalkontor

Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet och hjälper människor som i dag är inlåsta på arbetsmarknaden. Så börjar beskrivningen av konstprojektet Frihetsförmedlingen, som öppnar lokalkontor på Galleri 54. Vi pratade med konstnären Lars Noväng.

Vad är det här för något?

– Att hjälpa frihetssökande till ökat oberoende är vår viktigaste uppgift. Vi är ett initiativ för ökad frihet och minskat lönearbete, och som aktör inom den fria sektorn fungerar vår verksamhet som diskussionsplattform kring dessa frågor. Förmedlingen är ett konkret verktyg för den som vill stärka sin egen frihet och tänka bortom arbetssamhället och andra normativa strukturer.

Hur uppstod idén?

– Frihetsförmedlingen har växt fram ur ett nödvändigt behov av omställning och nytänkande. Vi befinner oss mitt i en oerhört omfattande strukturomvandling. Mängder av jobb flyttar sedan länge till låglöneländer, samtidigt som teknikutvecklingen gör allt fler arbeten överflödiga här hemma – också inom tjänstesektorn. Under tiden fortsätter fixeringen vid arbetet och då framförallt lönearbetet. Arbetets symboliska betydelse överträffar numera helt klart dess praktiska. Fixeringen har drag av besvärjelse och skapar alltmer strukturellt våld i och med att den börjar anta nästan religiösa former. Frihetsförmedlingens uppdrag handlar om precis detta. Medborgarnas kapacitet att bidra med sina olika förmågor till samhällets förändring måste tillvaratas bättre. Det alltmer dysfunktionella arbetssamhället och dess strävan att produktifiera all mänsklig aktivitet, står i dag i vägen för en sådan utveckling. För att åstadkomma den nödvändiga förändringen måste samhället omedelbart minska det strukturella våld som arbetslinjen lett till, främst inlåsningen av stora befolkningsgrupper i tomt arbete, både som anställda och som arbetslösa i olika åtgärder. Ur denna grogrund växte idén om Frihetsförmedlingen som ett nödvändigt alternativ, en självorganiserad myndighet som tar ansvar för frihetsutvecklingen och underlättar nödvändig individuell frigörelse

Ni bjuder in till ett samtal om vad som skulle hända om frihetslinjen ersatte arbetslinjen. Vad tror du skulle hända?

– Klarar vi att frigöra oss från arbetslinjen, kan samhället skapa handlingsutrymme för alla dem som i dag är inlåsta i tomt, symboliskt arbete – handlingsutrymme där människor gemensamt kan pröva sig fram till mer dynamiska samhällsfunktioner, såväl vårdande som kreativa och innovativa.

Hur har responsen från besökare varit hittills?

– De besökare vi har haft på tidigare kontor har varit mycket nöjda, och vi har förhoppningsvis kunnat hjälpa dem en bra bit på vägen i sitt frihetssökande och planläggningen av sin frigörelse. Vi är lyckligt lottade som har en väldigt hängiven grupp frihetshandläggare som är experter på frihet i dess olika former. Vi har tidigare bland annat fått kommentarer som: ”Tack för ett väldigt proffsigt och vänligt bemötande. Det var som om världen blev större och de personliga möjligheterna blev fler hos er.”

Fakta: 

Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingens lokalkontor produceras av konstnären John Huntington från Kanslibyrån i samarbete med konstnären och kulturentreprenören Lars Noväng.

Var: Galleri 54, Kastellgatan 7.

När: 23–25 januari, fredag 18–21, lördag och söndag kl 12–16.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Göteborgs Fria