Samtal om hbtq och judendomen | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Samtal om hbtq och judendomen

Benjamin Gerber, bisexuell jude och rabbin, håller på lördag ett samtal om judendomens förhållningssätt till homosexualitet.


Vad ska du prata om?

– Att det inom judendomen finns olika sätt att se på den här frågan. Jag vill visa att det finns ett utrymme för många olika tolkningar, inte bara den traditionellt fördömande synen. Det är ett problem att folk tror att det finns en motsättning mellan religion och homosexualitet. De kan mycket väl gå hand i hand. De flesta tror att om man är religiös så måste man tycka si eller så i vissa frågor, men så behöver det inte vara. Jag ska bland annat prata om en bok av Steven Greenberg. Han skolades väldigt ortodoxt till rabbin, men när han väl blev rabbin kom han ut som homosexuell. Hans bok handlar om hur man kan religiös och homosexuell samtidigt och föreslår andra tolkningar av de fördömande verser i bibeln som man traditionellt brukar peka på.

Finns det mer utrymme för alternativa tolkningar inom judendomen än inom andra religioner tycker du?

– Ja, i viss mening. Judendomen kan ha en bättre position eftersom den är mindre dogmatisk än andra religioner. Det finns möjlighet till större åsiktsspridning än inom en religion som är styrd av en central kyrka som bestämmer vad alla ska tycka. Inom judendomen finns både de som fördömer homosexualitet och uttrycker mycket reaktionära åsikter, men det finns även stora judiska organisationer som arbetar för förändring.

Går detta förändringsarbete snabbt nog tycker du?

– Man får ha ett historiskt perspektiv. För inte ens 20 år sedan var det okej att fördöma homosexualitet med väldigt hårda ord som inte alls går längre. Så i ett historiskt perspektiv så går de här förändringarna väldigt snabbt. Men alla kan inte ända åsikt över en natt. Det viktiga är att man har en diskussion kring det här.

Fakta: 

Samtalet hålls på Göteborgs föreningscenter lördag 20/9 kl 15.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria