Replik: Miljöpartiet saknar mål för djurpolitiken | Göteborgs Fria

Debatt


Elin Pöllänen • Partiledare Djurens parti
Göteborgs Fria

Replik: Miljöpartiet saknar mål för djurpolitiken

Djurens parti vill se ett samhälle utan grymhet mot djur. Inga djur ska skadas. Den visionen är vi ensamma om i svensk politik, skriver Elin Pöllänen, Djurens parti i ett svar till Miljöpartiet.

Om vi blir invalda i kommunfullmäktige i Göteborg så kommer vi att kämpa för djur i matindustrin, vilda djur och sällskapsdjur. Varannan måltid i kommunal verksamhet ska vara vegetabilisk, och det ska alltid gå att välja vegetabiliska alternativ. Göteborg behöver fler viltrehabiliterare så att den som hittar ett skadat vilt djur kan få hjälp. Och offentliga sektorn behöver stödja djurhem och veterinärer för att ta hand om hemlösa och vanvårdade sällskapsdjur. Idag görs arbetet till stor del ideellt av eldsjälar med alltför knappa resurser.

Nationellt vill vi se ett förbud mot att systematiskt döda tuppkycklingar direkt efter kläckning. Det är ett problem som inte diskuterats eller förts fram av något annat parti. Runt 15 000 tuppkycklingar avlivas varje dag för att de har fel kön för äggindustrin. De tillskrivs inget egenvärde.

Vi är inget enfrågeparti. Tvärtom är vi bredare eftersom vi tar med djur i den cirkel av individer som vi ska respektera och bry oss om. Vi brinner också för att förbättra situationen för utsatta människor. Slopade subventioner av våra skadliga djurindustrier är till exempel ett effektivt sätt att frigöra resurser som kan läggas på välfärden istället. Sverige subventionerar bönder, inklusive stora djurfabriker, genom bidrag till EU:s Common Agricultural Policy, ett system som kostar nästan hälften av EU:s budget varje år. Regering delar också årligen ut stora belopp till svensk fiskindustri genom nationella subventioner som befrielse från bränsleskatt.

Skolan har en viktig roll i att utveckla oss som människor och lära oss att stå upp mot alla sorters förtryck. Djurperspektivet ska finnas i alla delar av svensk utbildning. Skolans värdegrund borde säga att all personal ska främja aktning för individers egenvärde, oavsett arttillhörighet. Skolan ska ge elever den verkliga bilden av djurens situation. Idag finansierar djurindustrin ”utbildningsmaterial” och bjuder in elever till utvalda ”skyltfönstergårdar”. Dessa gårdar bedriver inte marknadsmässig uppfödning av djur utan betalas av djurindustrilobbyn för att ge en positiv och felaktig bild av hur djur har det i Sverige.

Jobben kommer med vår politik. Vi har flera svenska företag som är duktiga på vegetabilisk mat och dryck. Vi vill öka efterfrågan och underlätta för sådana företag att göra affärer. Företagen skulle av egen kraft kunna växa till nya svenska storbolag som både exporterar etiska produkter och skapar mängder med nya jobb i Sverige.

Roslund har rätt i att det måste bli bättre för djuren. Men det är just därför Djurens parti behövs. Om vi ser utåt finns det många länder som är progressiva i djurfrågor, och i många av dessa länder finns det etablerade djurpartier. I Nederländerna har Partij voor de Dieren suttit i parlament sedan 2006 och är en betydande realitet, och i det senaste EU-valet fick djurpartier från Tyskland och Nederländerna varsitt mandat. Om Sverige ska fortsätta att kalla sig själv ett föregångsland när det kommer till miljö, djur och folkhälsa behövs Djurens parti. Vi tar djurens parti och perspektiv med oss in i debatten.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Göteborgs Fria