Djurpolitiken bör syfta till minimalt lidande | Göteborgs Fria

Debatt


Elin Pöllänen mfl
Göteborgs Fria

Djurpolitiken bör syfta till minimalt lidande

Vi accepterar att djur plågas och dödas för att de tillhör en annan art. Sverige behöver en ny djurpolitik som bygger på att främja livskvaliteten och minimera lidandet hos alla individer oavsett art, skriver Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, Elin Pöllänen och Simon Knutsson, från Djurens parti.

Sveriges Grisföretagare genomför nu pilotprojekt som försämrar villkoren för grisarna. Kostnaderna ska sänkas för att stärka konkurrenskraften gentemot utländskt griskött. Suggor ska fixeras i för små bås, smågrisar ska avvänjas tidigare och fler ska trängas ihop i varje box. Det är allvarligt att ekonomiska särintressen tillåts styra svensk djurpolitik eftersom djuren också kan uppleva välbehag och lidande. Sverige behöver en ny djurpolitik som bygger på att främja livskvaliteten och minimera lidandet hos alla individer oavsett art.

Som samhälle diskriminerar vi godtyckligt och extremt baserat på art. Den moderne svensken säger att vi självklart inte ska behandla någon dåligt på grund av dennes kön, hudfärg, religion eller sexuella läggning men tar samtidigt en tugga fläskfilé. Musklerna av en oskyldig individ som inte ville dö.

Det enda skälet till att vi accepterar att djur plågas och dödas i dagens matindustri är att de tillhör en annan art. Alla andra argument faller platt. Det är inte djurens nivå av intelligens, självmedvetande eller språk som berättigar våldet vi utsätter dem för. Vi skulle aldrig tillåta en sådan behandling av en människa som på grund av en obotlig sjukdom har ett mentalt liv som en gris. Diskussionen slutar i att djuren inte är människor, inte som vi. Punkt.

Samma typ av resonemang har förts många gånger under tusentals år. Antikens Aten var en ”demokrati” där bara fria män kunde rösta. Långt in på 1900-talet gjordes plågsamma experiment på spädbarn. Kvinnor och etniska minoriteter har länge fått sina beskärda delar av förtryck och våld, och får det fortfarande. Historien upprepar sig.

Men svarta i USA nådde snabbt framgångar när människor verkligen sade ifrån på 60-talet. Vi måste ha ambitiösa mål och våga peka ut orättvisor. Det handlar inte om hur gott någon smakar eller hur nyttig någon är. Inte heller om hur konkurrenskraftig vår industri är eller hur många som jobbar i den. Grisen bryr sig inte.

En ärlig etik kräver att vi behandlar djur med mycket mer respekt och omsorg än i dag. Framförallt bör vi minimera det enorma lidande som de upplever. Med Djurens parti i riksdagen, landsting och kommuner skulle djuren få den politiska röst de förtjänar.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Göteborgs Fria