Kritik mot kalasets tillgänglighetssatsning | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Kritik mot kalasets tillgänglighetssatsning

Stadens mål om tillgänglighet omfattar även Kulturkalaset. ”Alla ska kunna ta del av Kulturkalaset på lika villkor” står det i programmet. Men detta påstående är långt ifrån sant enlig Catarina Ahlquist, ombudsman, Synskadades Riksförbund.

I år satsar Kulturkalaset på att höja ribban för tillgängligheten. Framförallt satsar man på att barnens kalas ska vara mer tillgängligt. En annan nyhet är att ett flertal programpunkter teckenspråktolkas. Men för att Kulturkalaset ska bli ett kalas för alla måste mer till enligt Catarina Ahlquist, ombudsman på Synskadades Riksförbund, SRF.

Det är viktigt att staden arbetar aktivt och målinriktat för att alla stadens evenemang blir tillgängliga för alla. Dock behöver staden överlag arbeta mer för att personer med en synnedsättning ska kunna leva ett aktivt liv och ta del av det som sker i staden, säger Ahlquist.

Något som efterfrågas är kostnadsfri ledsagning. För många är ledsagningen en förutsättning för att ens komma ut på olika evenemang.

– Eftersom kalasområdet förändras från år till år är det omöjligt för en person med nedsatt syn att lära sig att hitta, ledsagning är i princip en förutsättning för ett deltagande. Det är alltså nästan viktigare att vi till vardags har rätt till ledsagning så att vi kan välja vad vi vill göra än att försöka tillgänglighetsanpassa hela Kulturkalaset, säger Ahlquist.

Finns det programpunkter som du skulle vilja ta del men som inte är tillgängliga?

– Eftersom inte alla programpunkter kommer att syntolkas finns det givetvis delar av programmet som personer som ser dåligt går miste om till följd av sin nedsatta syn. Det är olyckligt att någon annan ska välja ut vilken del av programmet som vi ska få ta del. Ett sådant system bygger automatiskt på att någon antar vad vår målgrupp kan tyckas vara intressant. Det är viktigt att personer med synnedsättning själva har makten över sina liv och att vi kan ta del av samhällslivet på jämlika villkor med seende.

Göteborgs stad måste verka mer i allmänhet för att personer med en synnedsättning ska kunna leva aktiva liv, anser Catarina Ahlquist, som hellre ser att staden arbetar för att lösa deras vardagliga orienteringsproblem än försöker sig på välvilliga lösningar för enstaka evenemang.

– Vi vill alltid kunna vara delaktiga i det som sker i staden och inte enbart vid stora evenemang.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

”I min värld är allt lera"

Konstnären Karin Karinson har mutat in ett eget område inom svensk keramisk skulptur. GFT träffar henne för att prata om loppisfynd som finner sin väg in i hennes verk.

© 2021 Göteborgs Fria