Vänder och vrider på lågstatusprylar | Göteborgs Fria
  • Zandra Ahl.
  • Lågstatusföremålen som trycker ner oss i en mall.
Göteborgs Fria

Vänder och vrider på lågstatusprylar

En sjabbig vas, ljusstake och tavla med skriften ”Families are forever” är grunden i en ny utställning på Röhsska museet där konstnären Zandra Ahl ställer frågor kring våra status och familjenormer.

Har du tänkt på att bruksföremålen vi har omkring oss ingår i en avancerad hierarkisk ordning? Zandra Ahl, konsthantverkare och professor i keramik, tar i utställningen Family Outlet på Röhsska museet besökaren med på en resa bland våra vanliga ting som krukor, fat, brickor och tallrikar.

Det är outlet-inköp, billiga prydnadsföremål från lokala heminredningsbutiker, importerade designade föremål – som har noll status. Men när en professor från Konstfack ställer ut föremålen på Röhsska museet blir det plötsligt konst som ställer frågor kring hierarkier och status inom konsthantverks- och designvärlden. Zandra Ahl utmanar slentrianmässiga värderingar av vad som är vackert, fult, autentiskt, värdefullt. Och hon gör det med hjälp av ”de opriviligierade objekten” som så väl känns igen men som få av oss vill erkänna att vi har hemma, eller ännu värre – tycker är vackra.

– Det är intressant att reflektera över den här typen av föremål. Chabby chic har varit en stor inredningstrend de senaste 10–15 åren, men i vilka delar av världen kan vi unna oss att föremål ska se sjabbiga ut redan vid nytillverkning? frågar sig Zandra Ahl.

Genom föremålen i utställningen förmedlas normer kring trygghet, lycka och familjebildning. ”Families are forever” är en slogan som i snirklig stil dyker upp på tavlor och krukor och som sjunger kärnfamiljens lov om och om igen som en raspig gammal skiva på repeat.

– Jag har tittat på dessa föremål som instruktioner för ett lyckat familjeliv och då erbjuds en snäv ram för vad en familj får vara. Jag har själv länge levt i en familjebildning som inte inkluderar barn och i den här typen av sammanhang räknas inte det som en riktig familj, säger Zandra Ahl.

Fakta: 

Zandra Ahls utställning Family Outlet på Röhsska museet pågår till den 14 september 2014.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria