Sara Granér ställer ut i Göteborg | Göteborgs Fria
  • Sara Granér ställer ut för första gången i Göteborg.
Göteborgs Fria

Sara Granér ställer ut i Göteborg

Slagkraftiga, politiska serier med karaktäristiska figurer. Nu ställer Sara Granér ut för första gången i Göteborg.

Serietecknarkonsten har gått starkt framåt de senaste åren. Från att ses som en marginaliserad uttrycksform riktad huvudsakligen till barn till att, som nu, vara en konstform där verken ställs ut på etablerade gallerier och seriealbum som säljer stort. Men Sara Granér har för sin egen del inte märkt seriens spikraka formkurva. Hon har i stället blivit en av dem som banat väg för intresset och hennes karaktäristiska figurer i skarpa färger sitter på var hens näthinna.

På galleri Uniart i Göteborg visas just nu en samlingsutställning med Sara Granérs verk från tiden som oetablerad konstnär fram till i dag. Besökaren kommer till stor del att känna igen sig och hitta favoriter i original från hennes seriealbum. Men en del i utställningen sticker ut. Sara Granér har låtit några av hennes figurer anta en tredimensionell form i gips och gestalta beskyddande figurer som påminner om totempålar.

Figurerna kom till i en period av Sara Granérs liv när hon upplevde att hennes eget totem var skadat och behövde lappas ihop, lagas.

– Men gipsfigurerna är också ett experiment från min sida att utveckla mina figurer och se vilken form de antar utanför bilden. Jag blir helt enkelt trött på dem ibland och behöver förnya mig, beskriver hon.

Experimenterandet sträcker sig längre än till gipsfigurer. Hon jobbar också med ett manus till en teaterpjäs där hon låter ombilda texter från serierna i en ny form, teaterns, och hon funderar också på hur figurerna skulle te sig i ett dataspel.

Vad är det som gör att du väljer att hålla fast vid dina figurer år efter år?

– Jag försöker göra något helt annat ibland, men det slutar oftast med att jag är tillbaka hos dem. Då är det väl något de vill mig helt enkelt, säger hon.

Fakta: 

Utställningen pågår till 29 maj på Uniart gallery, Aschebergsgatan 30.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria