Klyftan skapar nya berättelser | Göteborgs Fria
  • Klyftan är ett projekt initierat av Christer Nilson på GötaFilm (till vänster) med målet att inspirera till nya konstnärliga projekt och fler skildringar av den snabbt föränderliga samtiden. Frida Hallberg är projektledare. Ove Sernhede är med i projektet som representant för universitetet.
Göteborgs Fria

Klyftan skapar nya berättelser

Klyftorna ökar i det svenska samhället, men vem berättar om dem? Projekt Klyftan vill belysa utvecklingen genom att inspirera till fler samtidsskildringar i film, teve, teater och litteratur.– Vi tycker att det är akut att få fram de här berättelserna, för det är ju så man påverkar samhället, säger projektledare Frida Hallberg.

Det är tidig november. På Folkteatern har ett stort antal forskare, journalister och kulturutövare samlats för att under två dagar utbyta erfarenheter och tankar på temat ”Hur skildras de ökande samhällsklyftorna?”. På scenen syns bland annat Gabriela Pichler, Henry Ascher och representanter från Pantrarna. Det är det andra seminariet som ordnas av Klyftan, ett projekt som syftar till att lyfta fram fler samtidsberättelser i film, teve, teater och litteratur.

Klyftans projektledare Frida Hallberg, tillika producent på GötaFilm, är glad över det oväntat stora intresset; det som var tänkt att bli en relativt begränsad och intim tillställning har fått ett stort gensvar och lockat mycket publik.

– Jag tror att många fick en inblick i sådant som de annars inte hinner eller väljer att engagera sig i, säger Frida Hallberg.

Initiativet till projekt Klyftan togs våren 2012 av Christer Nilson, VD och producent för GötaFilm, och Ulrika Josephsson, tidigare VD samt konstnärlig ledare på Folkteatern. I GötaFilms lokaler på Lindholmen tar Christer Nilson och Frida Hallberg emot. På plats är även Ove Sernhede, professor vid Göteborgs Universitet, också han aktiv inom Klyftan.

– Jag har alltid haft ett stort intresse för kultur och politik, säger Christer Nilson. Nu pågår en samhällsförändring i Sverige som bekymrar mig mycket. Film och teve har en viktig plats att fylla för att synliggöra förhållanden, väcka debatt och föra upp frågor på dagordningen.

Christer Nilson berättar att han har saknat berättelser för film och teve som speglar samhällsutvecklingen. Ulrika Josephsson upplevde samma brist på samtidsberättelser för scenen. Ur detta gemensamma intresse väcktes idén om att ordna seminarier och skapa en mötesplats där forskare, journalister och verksamma inom kulturområdet skulle kunna utbyta kunskap och idéer. De ville skapa en plattform för att hitta berättelserna som saknades. Ett flertal stora institutioner blev intresserade av idén, däribland SVT och Göteborgs Universitet. I mars hölls det allra första Klyftan-seminariet.

Ove Sernhede har drivit ett flertal forskningsprojekt som belyser utvecklingen i Göteborg de senaste 20-25 åren. Han deltar i Klyftan som representant för Göteborgs Universitet.

– Från min horisont handlar det mycket om mötet mellan forskningsvärlden och de konstnärliga uttrycken, säger han. Det vore jättespännande att hitta sätt att gestalta forskningsresultat i ny form. Okej, det är många som läser kultursidorna, men det ger ett helt annat genomslag att problematisera samtiden med hjälp av estetiska produktioner som teveserier och liknande.

Genom fönstret syns Masthuggskyrkan i soligt förmiddagsdis på andra sidan Göta Älv. Ett centralt landmärke i en stad som är bland de mest segregerade i Sverige.

Bara någon dag innan intervjun genomförs rapporterades det att ungdomsarbetslösheten i tre svenska regioner blivit så hög att regionerna nu ska få krisstöd från EU. Samtidigt kom den årliga PISA-rapporten som visade att svenska 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse ligger långt under OECD-genomsnittet.

– En svart dag för det svenska politiska etablissemanget, säger Christer Nilson. Båda fallen är tecken på att den etniska och sociala segregationen ökar. Vi har ett ekonomiskt system som fortsätter att gynna de rika på de fattigas bekostnad.

Samhällskritiken flyger över den halvfulla pepparkaksburken på bordet. Samtidigt ser man inom Klyftan hur det börjar röras om i många olika grytor runt om i landet: förortens ungdomar organiserar sig och Medelklassupproret säger ifrån och vill stoppa skattesänkningarna.

– Det måste tolkas som en allt starkare röst som säger till politikerna att vi är beredda att vara med och bygga ett mera solidariskt samhälle, säger Christer Nilson.

Det finns således ett otvetydigt intresse och engagemang för Klyftan att ta vara på - frågan är bara hur? Just nu söker projektet sin form. Ska Klyftan vara en förening, en tankesmedja, ett nätverk? Att det blir fler seminarier är självklart - det stora intresset tillåter inget annat. Utöver detta vill man även instifta ett stipendium för kreatörer som skapar berättelser i Klyftans anda.

– Jag vill se en större satsning där flera olika typer av forskare och konstnärer enas i en gemensam strävan, säger Ove Sernhede. Fotografer, poeter och filmare, men också sociologer, statsvetare och historiker. Klyftan skulle kunna bli en nod, ett slags kappa som håller ihop det.

– Det allra bästa vore om Klyftan ger ringar på vattnet, säger Frida Hallberg. Man kan ju vidga det här hur mycket som helst och föra in dans och annan scenkonst, bildkonst och musik. Vi tycker att det är akut att få fram de här berättelserna, för det är ju så man påverkar samhället.

Fakta: 

Klyftan

  • Projekt syftar till att skapa samarbete mellan forskare, journalister och kulturutövare för att lyfta fram berättelser om samtiden. Genom branschöverskridande möten vill man inspirera till reflektion kring samhällsutvecklingen och kulturens roll i den offentliga debatten.
  • Klyftan är initierat av Folkteatern och GötaFilm.
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria