389 miljoner skattekronor till rut- och rotavdrag i Göteborg

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Sedan nyår har Skatteverket betalat ut 389 miljoner kronor till personer i Göteborg som har köpt hushållstjänster eller rot-arbete. Det är främst höginkomsttagare som köper tjänsterna. Om avdragen minskar svartarbetet är ännu okänt.

Inrikes
Rut

56 miljoner kronor för hushållstjänster och 333 miljoner kronor för rot-arbete. Det betalade Skatteverket ut till göteborgare mellan årsskiftet och sista juni, vilket innebär en total ökning med 21 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Både köpare av rut- och rot-tjänster ökar, men rut-köparna är de som ökar mest i Göteborg, visar ny statistik från Skatteverket.

Att använda avdragen är en klassfråga. Landsomfattande statistik från SCB visar att det främst är höginkomsttagare som använder rut och rot. Den största andelen hushåll som använder rut-avdrag återfinns bland sammanboende med barn under 18 år, där hushållet tjänar 735 000 kronor om året eller mer. Den grupp som köper minst hushållstjänster är ensamstående med barn under 18 år, där hushållet har en inkomst på max 150 000 kronor om året.

När det gäller rot-avdrag är nyttjandet än mer klassbetingat. Det är endast personer som äger ett småhus, en bostadsrätt eller ett fritidshus som kan göra avdraget, eftersom det inte får användas för reparationer i hyresrätt.

De hushåll som äger sitt boende – och därmed har möjlighet att göra rot-avdrag – har i genomsnitt högre inkomster än de hushåll som inte har den möjligheten, enligt SCB. Dessutom har de hushåll som faktiskt gjort rot-avdrag högre inkomst än de som har möjlighet att göra det, men inte har gjort något avdrag.

Det har ifrågasatts om det är rimligt att miljarder skattekronor går till avdragen. Svaret på det är ofta att avdragen gör en svart arbetsmarknad vit och att skatteintäkterna därmed ökar. Men forskning visar att något sådant samband inte går att bevisa. I rapporten Bland Rolexklockor och smutsiga trosor, från november förra året, har Anna Gavanas som är socialantropolog och docent vid Institutet för Framtidsstudier undersökt konsekvenserna av rut-avdraget. Slutsatsen är att den vita marknaden inte ersätter den svarta, utan att de båda marknaderna fortsätter parallellt.

Det var 2007 som rut-avdraget infördes och fyra år senare kunde Skatteverket konstatera att endast sex procent av rut-köparna hade gått över från den svarta till den vita arbetsmarknaden. Den största andelen rut-köpare, 65 procent, hade utfört hushållsarbetet själva innan avdraget infördes, och en 25 procent hade även innan avdraget köpt tjänsterna vitt, enligt rapporten.

I rapporten kommenteras Skatteverkets uppskattning att de svartköpande hushållen minskat, med att det är svårt att se hur stor del av den svarta marknaden som blivit vit, eftersom svartarbetets omfattning och utveckling inte är känd.

– Trots att vi kan konstatera att antalet formella företag har ökat, behöver detta inte nödvändigtvis betyda att antalet informella aktörer har minskat i motsvarande omfattning, eller att samverkan mellan formella och informella aktörer upphört, sa Anna Gavanas, i ett pressmeddelande, när rapporten släpptes.

Anna Gavana visar också att det finns en grupp som inte har råd med de vita tjänsterna, trots subventionerna.

Fakta: 

Rut och Rot

• 7, 8 miljarder kronor betalade Skatteverket totalt ut till rut- och rot-köpare i under första halvåret 2012.

• Rut-avdraget infördes den 1 juli 2007 och rot-avdraget den 8 december 2008.

• Reduktionen är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms, och får max uppgå till 50 000 kronor per köpare och år. Eftersom reduktionen beräknas på ens skatt måste man tjäna 250 000 kronor om året för att få maxavdraget.

Källa: Skatteverket

Göteborgs Fria