:

"Vi erkänner brister när det gäller bostadssituationen för flyktingar”

[1]