Nu kan homosexuella gifta sig

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Från och med den 1 maj har par där båda har samma kön möjlighet att ingå äktenskap. Det beslutade en majoritet av riksdagen på onsdagen. De enda som reserverade sig var, som väntat, kd.

Inrikes

Kristdemokraterna har föreslagit en giftermålsbalk där begreppet äktenskap tas bort från lagstiftningen, eftersom de anser att ett äktenskap är förbehållet man och hustru. Istället vill de se att människor ska kunna gifta sig genom en registrering och att välsignelseakter därefter blir en fråga för samfund, kyrkor och andra sammanslutningar. Så blev det inte.

– I den könsneutrala äktenskaplagstiftningen jämställs kyrkan med andra trossamfund som får ansöka om vigselrätt, berättar Lars Haglind, kanslichef i civilutskottet.

Om man vill gifta sig i kyrkan kan nu enskilda präster viga samkönade par efter den 1 maj. Kyrkomötet tar ett formellt beslut att behålla sin vigselrätt i oktober. Men det innebär inte att alla kan gifta sig i kyrkan.

– Även därefter kan enskilda präster vägra att viga ett samkönat par, säger Lars Haglind.

Väljer ett par att flytta till ett annat land som inte tillämpar registrerat partnerskap eller könsneutral äktenskapslagstiftning, räknas inte paret som gifta i det landet.

Den 1 maj kommer lagen om registrerat partnerskap att upphävas när den nya äktenskapslagen träder i kraft.

Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det. Men de som istället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap.

– Detta görs genom en enkel anmälan till Skatteverket, eller genom en vigsel, säger Lars Haglind.

Fria.Nu