Festival som sätter fokus på texten

Publicerad:   •  Uppdaterad:

På lördag är det återigen dags för Textival. Det är tredje gången som den alternativa litteraturfestivalen anordnas.

– Vi har blivit en kulturpolitisk instans och vi är här för att stanna, säger Katarina Gröndahl, projektledare och en av grundarna av festivalen.

Kultur

Eftersom ljud kan vara en viktig del i olika textsammanhang blev det ett självklart tema för årets Textival.

– Det finns dels den intalade texten, och dels den skrivna – men även den upplästa texten. Ljudet kan på olika sätt väcka liv i texter eller skapa känsla, berättar Sabina Ostermark ljud- och bildansvarig på Textival.

Redan i somras började textivalmedlemmar experimentera med alternativa sätt att presentera texter. Där blev ljudet i samklang med texten central.

I årets textival märker man av temat i olika delar, ett exempel är den interaktiva barnboken. Där kommer barnen själva att skapa sin egna berättelse genom olika instrument och ljud.

Den alternativa barnbokslitteraturen är en viktig aspekt i Textival eftersom den ofta stöts bort av den mer komersiella. Hela tanken bakom festivalen är att

lyfta fram alternativa litteraturkällor såsom bokförlag och tidningar som annars inte brukar få utrymme. Festivalen vill även vara ett diskussionsforum som tar upp litteraturens behov och förutsättningar i dagens samhälle.

Alltsedan projektets start år 2007 har det vuxit markant. Från början hade festivalen runt sex seminarier, året därpå var de uppe i åtta, och i år kommer textfestivalen att ha runt 20–25 mindre seminarier. En del av dessa kommer att vara så kallade författarbikter på frisersalongen Kolla Kolla. Bikterna innebär att författaren eller fördragshållaren kommer tillräckligt nära publiken för att en dialog skall kunna uppstå.

Även ett 40- tal utställare, kommer att finnas på plats. Festivalen växer alltså på alla plan, men Katarina Gröndahl betonar att Textival inte får bli för stort.

– Då försvinner poängen med att vara en litteraturfestival som riktar sig mot aktörer som inte främst är kommersiella.

Meningen är istället att publiken skall kunna slinka in och hitta något helt nytt på de olika småförlagens bord. Daidalos är ett litet bokförlag som främst ger ut facklitteratur. De har varit med sedan Textival började.

– Det är ett bekvämt sätt att visa upp sina böcker, man hoppas att det skall komma folk som säger fan vad era böcker är bra, säger Nisse Sjödén förläggare på Göteborgska Daidalos.

Göteborgs Fria