Kärleksfull hyllning till Kent

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Så vackert och kärnfullt humoristiskt tolkar Maria Hörnelius texterna i Kabaré Kent på Aftonstjärnan, att Kent Andersson närapå återuppstår i hennes gestaltning. Framför allt Maria Hörnelius, men också Bernt Andersson och Kjell Jansson, har under många år både arbetat med, och befunnit sig nära Göteborgs store poet och dramatiker. Det är heller inte utan viss kärleksfull lätthet de hittar det specifika och elegant drivande tonfall och den särpräglade satiriska hetta som alltid legat främst i Kent Anderssons uttryck.

Kultur

På Aftonstjärnans scen står en tänkt arbetsplats, där Kent kunde ha suttit med sin röda reseskrivmaskin, nära till bokhyllans inspiration. Föreställningen hämtar sitt material ur hela hans produktion, inte minst den tidiga, som Blå gatan, Happyland och Gropen. Flotten, Hemmet och Sandlådan glimrar också till, plus ett par dikter, före Aftonstjärnans tid. Fondprojicerade bilder från hans kvarter på Ramberget, ger från första början känslomässig botten till inledande WC på svalen.

Precis som tidigare föreställningar på Aftonstjärnan, med dess på olika sätt uttalade närhet till stadsdelens historia och arbetarfamiljernas villkor, genomsyras denna tätt sammansatta kabaré av samma slags underskruvade och drabbande samhällskritik. I detta nya sammanhang, där estradören Kent Andersson och hans mänskliga värme inte längre lyser från scenen, får odödliga rader förnyat livsrum i Maria Hörnelius innerliga framförande. I mer samhällssatiriska nummer som Borgarmarsch för fred ur Katten är död, från 1982, lyfter skådespelaren med synbarlig vällust fram Kents drypande sarkasm.

Ballader avlöser små finurligt inlagda monologpartier. Dikter skänker djup åt tanken mellan nonsensrader och skimrande tidsbilder. Himlen över Gårda, redan från 1966, och Sov lilla djur, från samma år, finns också med i programmet, vars delar osökt smälter samman till en dramatiskt fungerande helhet. Maria Hörnelius sammanställning spelar kongenialt med musikernas markerade närvaro och med hela den revybelysta scenen. Kvällen ger sådan mersmak, att jag verkligen hoppas att Aftonstjärnans teaterhungrande publik, får sig fler föreställningar till livs än blott de sju som annonserats.

Fakta: 

Kabaré Kent
Scen: Aftonstjärnan
Program: Musik, poesi och skrönor förmedlade av tre artister i Kent Anderssons vänkrets
Medverkande: Maria Hörnelius, Bernt Andersson, Kjell Jansson
Extra föreställningar är insatta 11 och 12/4

Göteborgs Fria