En del menskoppar innehåller kemikalier som man vet för lite om för att de ska kunna bedömas. | Foto: Janerik Henriksson/TT

Frågetecken kring kemikalier i menskoppar

Publicerad:

(TT)

Kemikalieinspektionen har gjort sin hittills största undersökning på bindor, tamponger, menskoppar, trosskydd och inkontinensskydd. Ungefär en tredjedel av de farliga eller misstänkt farliga ämnena hittades, men halterna var väldigt låga. Dessutom fanns inte det inga spår alls av det omskrivna bekämpningsmedlet glyfosat i någon av varorna.

–Man behöver inte vara orolig för sin hälsa om man använder de här produkterna. Ingen av halterna skulle kunna påverka negativt, säger Margareta Daho.

Däremot hittades tre ämnen som inspektionen inte kunnat riskbedöma i några menskoppar, eftersom det saknas tillräckligt med information om ämnena. Men de uppmätta halterna är låga och inspektionen planerar att informera företagen som tillverkar kopparna.
–Det är möjligt att det finns ämnen som vi inte kunnat fånga upp, men de viktigaste har vi hittat enligt vår bedömning och det är roligt att se att företagen har så bra produkter på marknaden, säger Margareta Daho.

Däremot har inspektionen inte tittat på risken för besvär på grund av bakterieinnehåll, som exempelvis den så kallade tampongsjukan, Toxic shock syndrome (TSS), som orsakas av bakterier och kan uppstå vid användning av tamponger.


NINA KÖNIG/TT

Fakta:

Så gick undersökningen till

Kemikalieinspektionen har sökt efter 62 farliga och misstänkt farliga kemiska ämnen i produkter som bindor, tamponger, menskoppar, trosskydd och inkontinensskydd köpta i svenska butiker och på nätet.

Av dessa hittades totalt 21 ämnen, nästan uteslutande i låga halter som inte är förbjudna i den här typen av produkter.

Inspektionen gjorde sedan en bedömning för 18 av de 21 ämnena som hittades i produkterna.

Tre av ämnena gick inte att riskbedöma eftersom de saknades tillräckligt med information om dem.

Källa: Kemikalieinspektionen