Stadsmissionen gjorde en aktion för att uppmärksamma att 683 barn är bostadslösa i Göteborg på grund av bostadsbristen.

Aktion för barns rätt till ett hem

Publicerad:

Stadsmissionen i aktion på torsdagsmorgonen för att uppmärksamma att 683 barn är bostadslösa på grund av bostadsbristen.

Inrikes

­– Vår aktion i morse var startskottet på årets julkampanj med namnet 683 barn där vi vill sätta ljuset på en situation som är helt ohållbar. Sveket mot de hemlösa barnen, och även mot alla de barn som lever i en tillvaro präglad av fattigdom, missbruk eller psykisk ohälsa, är oacceptabelt, säger Malin Lernfelt, kommunikatör hos Göteborgs Stadsmission.

Som GFT:s nya artikelserie [1] visar är 683 barn i Göteborg bostadslösa på grund av bostadsbristen. Ytterligare runt tusen barn är hemlösa där familjen har social problematik. På torsdagmorgonen klockan 8 gjorde Stadsmissionen därför en aktion på Drottningtorget där de hade med 683 nallar som representerar de bostadslösa barnen. Förhoppningen var att förbipasserande skulle ta med sig nallarna och sprida vidare budskapet.

– Vi möter allt fler familjer som under lång tid lever på försörjningsstöd vilket urholkar ekonomin och leder till stor utsatthet. För att hjälpa dem arbetar Stadsmissionen med individuellt stöd i myndighetskontakt, både vräkningsförebyggande och om en familj väl hamnat i hemlöshet eller lever under osäkra boendeförhållanden, säger Åsa Vilu, biträdande socialchef på Göteborgs Stadsmission.

Göteborgs Fria