”Jag känner att könsidentiteten ibland tar lite för mycket utrymme i mina tankar och i mina diskussioner. Om några år, efter att min utredning är över, så kanske jag tar en paus och slutar identifiera mig som transperson, för att endast identifiera mig som kvinna”, säger Lexi, en av de medverkande i Vem är hen?

”Folk är så fast i det här binära könssystemet”

Publicerad:   •  Uppdaterad:

”Som etnolog var min tanke var från början att samla in tyckandet och presentera olika ståndpunkter kring ordet hen”, säger Emeli Holmström, om utställningen Vem är hen? som visas på Medicinhistoriska museet.

Kultur

Utställningen har sedan invigningen på Norrtälje museum 2015 turnerat runt för att nu landa i Göteborg. Etnologen Emeli Holmström fick idén till utställningen efter att diskussioner om hen dragit igång i samband med barnboken Kivi och monsterhund. Hon följde diskussionerna med intresse och började efter hand fundera över en utställning kring hur folk tänkte om och använde ordet.

– Från början var jag mest intresserad av motståndet som fanns kring ordet, och min tanke var från början att som etnolog samla in det här tyckandet och presentera olika ståndpunkter kring ordet hen, säger Emeli Holmström, utställningsproducent till Vem är hen? Om språk och identitet.

Under arbetets gång började Emeli Holmström förstå att personer som står utanför den binära könsordningen har ett stort behov av att ta plats i språket, och utställningen tog därför en annan riktning. Efter ett nära samarbete med genusfotografen Tomas Gunnarsson och RFSL Roslagen kom utställningen att fokusera på sju personer som Emeli Holmström intervjuade.

– Tanken med utställningen är att låta de här personerna, som inte vill eller kan identifiera sig som kvinnor eller män, få ta plats, och att skapa ett rum för synliggörande, säger Holmström.

I dag är ordet hen erkänt och etablerat. Det används allt oftare i officiella texter och är sedan 2014 med i Svenska akademins ordlista. Men fortfarande osynliggörs personer som identifierar sig med hen-ordet. Flera personer i utställningen pratar också om känslan av osynlighet, som femtioåriga Puck: ”Att växa upp utan några som helst förebilder blir en ganska ensam värld.” Eller som den yngsta medverkande, Jon 19 år, säger: ”Om jag och Peter går och håller varandra i handen och jag klär mig maskulint så tar folk oss för bögar. Det är verkligen så att transpersoner inte finns i folks hjärnor. Folk är så fast i det här binära könssystemet.”

Personerna som medverkar i utställningen är sinsemellan väldigt olika varandra, säger Emeli Holmström. Det de har gemensamt är att de inte identifierar sig som män eller kvinnor.

– Det var många som anmälde sig när vi sökte personer till utställningen, och vi hade möjligheten att göra ett urval för att få en spridning gällande bland annat ålder och etnicitet. De som nu är med har alla varit väldigt öppna med att dela med sig om sina erfarenheter.

Tomas Gunnarssons porträtt av Puck, Jon, Del, Theo, Immanuel, Matt och Leo skapar nyfikenhet och de tillhörande intervjuerna ger svar på många frågor. Utställningen innehåller även intervjuer med språkforskaren David Wojhan och regissören och dramatikern Nasim Aghili, som redan 2007, i tidskriften Ful, använde pronomenet hen.

Utställningen har väckt reaktioner. Många besökare är nöjda och inspirerade, andra missnöjda. Ordet hen väcker fortfarande känslor, säger Emeli Holmström.

– Jag har försökt formge utställningen så att den ska väcka reaktioner, genom att använda stora rubriker och starka citat, som ”Min fru är flata och mitt kön blir avgörande för hennes identitet”. Mitt syfte med detta var att ingen ska kunna värja sig mot de här personerna.

Ser du några skillnader i mottagandet beroende på generationstillhörighet?

– Om jag ska generalisera tycker jag att yngre personer har lättare att ta till sig detta, men sen har vi haft många äldre personer som när de förstått återkommit och då tagit med sig vänner. Just för att de tycker utställningen är viktig.

Fakta: 

Vem är hen?

Vad: En utställning gjord av Norrtälje museum och som nu visas på Medicinhistoriska museet, Östra Hamngatan 1.

Pågår till: 28 september. Emeli Holmström kommer till finissagen i Göteborg den 28 september för att tala om arbetet bakom utställningen.

Göteborgs Fria