Kåken är första kulturhus ut i Göteborg att hbtq-certifieras.

Kåken först ut med hbtq-certifiering

Publicerad:

Kåken har blivit Göteborgs första hbtq-certifierade kulturhus. Genom en regnbågshylla på biblioteket, ett varierat program och ett kontinuerligt hbtq-arbete vill Kåken bli mer inkluderande.

Inrikes

Efter diskussioner på kulturhuset Kåken om den värdegrund verksamheter i Göteborg stad verkar efter ville man börja arbeta med hbtq på ett djupare plan. Det var därför Kåken genomgick RFSL:s hbtq-certifiering.

– Vi ville framförallt anpassa vårt arbete på ett konkret sätt till att vara mer inkluderande, att vi skulle arbeta mer normkritiskt och normkreativt. Målet är att alla ska känna sig välkomna här, säger Cornelia Nordlund, programproducent på Kåken.

RFSL:s hbtq-certifiering är en normkritisk utbildning för verksamheter som både ska ge kunskap om hbtq-personers livsvillkor och om fördomar och normer som stänger ute människor. Utbildningen ska också ge verktyg för verksamheten att arbeta med likabehandling och bemötande. Kåken har nu en hbtq-grupp av anställda som träffas en gång i månaden och följer upp och utvärderar kulturhusets målsättningar.

– Certifieringen är bara början av arbetet. I processen att bli certifierad ingår att ta fram checklistor för arbetet, vi får fundera över vägen framåt, och vi skapar en struktur för det, säger Kåkens enhetschef Karin Fredriksson Franzén.

Kåkens bibliotek har fått en särskild regnbågshylla. I den står böcker och filmer med hbtq-tema. Toaletterna på Kåken är inte längre könsindelade. Både Cornelia Nordlund och Karin Fredriksson Franzén menar att en stor skillnad är att det har blivit en större medvetenhet om hur Kåken kan vara mer inkluderande i sitt bemötande och sin kommunikation.

– För mig som arbetar med programläggning har det absolut blivit skillnad. Programläggningen ska vara så varierad som möjligt så att det kan erbjudas något för alla. Framför allt har begreppet alla vidgats för mig. Det finns mycket att ta hänsyn till, inte bara till exempel ålder eller kön, säger Cornelia Nordlund.

Enligt Mariya Voyvodova (S) som är ordförande i hbtq-rådet finns en bristande medvetenhet om hbtq i många av stadens verksamheter. Förutom RFSL: s certifiering och Västra Götalandsregionens diplomering har stadelsförvaltningar i Göteborg i samarbete tagit fram en hbtq-diplomering inom äldreomsorgen. I hbtq-rådet har de olika modellerna diskuterats, men med olika syn på vilken modell som är bäst. Rådet är överens om att staden ska fortsätta att ta fram en normkritisk modell men har inte något emot om några verksamheter vill satsa särskilda medel på att diplomera – eller helst certifiera.

– Att få kunskap om hbtq är en sak, likvärdigt bemötande i verkligheten en helt annan. Därför har rådet haft olika uppfattningar om för- och nackdelarna med certifiering och diplomering. Men vi ställer oss alla bakom en normkritisk modell som ska säkra en professionell service och likvärdigt bemötande, säger Mariya Voyvodova.

Göteborgs Fria