:

Åtgärder krävs för att lösa miljöproblemen

[1]