:

”Alla är vi offer i en hårdnande samhällsstruktur”

[1]