Nyheter | Göteborgs Fria

Nyheter

En stabil punkt i en osäker tillvaro

Räddningsmissionens arbete har blivit till 50 fadderskap för ensamkommande barn i Göteborg. Anita och Bo Kennedal har tre gånger under vårvintern träffat 16-åringen från Afghanistan som de fungerar som fadderfamilj för.

Sidor

© 2016 Göteborgs Fria