Nyheter | Göteborgs Fria

Nyheter

Vägrades hyra lokal av kommunen

Mötesfriheten är hotad för Göteborgs muslimer, anser tio lokala organisationer som i ett öppet brev till kommunalråden kräver att få veta hur staden garanterar gruppens demokratiska rättigheter. Daniel Bernmar, kommunalråd, håller med om att ärendet med uthyrningen av Lundby sporthall inte skötts bra.

En stabil punkt i en osäker tillvaro

Räddningsmissionens arbete har blivit till 50 fadderskap för ensamkommande barn i Göteborg. Anita och Bo Kennedal har tre gånger under vårvintern träffat 16-åringen från Afghanistan som de fungerar som fadderfamilj för.

Sidor

© 2016 Göteborgs Fria