Kultur | Göteborgs Fria

Kultur

Sånger som för oss samman

Stadsbibliotekets hörsal fylls på lördag av sång från olika kulturer då Kultur- och språkfestivalen arrangeras.

Utlevande litteratur med frälsningsdrömmar

Expressionisterna präglades av ett brutalt formspråk och strävade efter att rasera gamla institutioner. Litteraturvetaren Gunilla Hermansson har tittat närmare på hur expressionismen satte spår i den nordiska litteraturen.

Textival – ett hem för litteraturen

Temat för årets Textival är hem. ”Alla har en relation till temat, att ha eller inte ha ett hem. Det är ett tema som är ytterst aktuellt”, säger Therese Ytter, en av Textivals arrangörer.

Flykt från omänskliga villkor

Tassa på tå, ryta till, ta viktiga beslut, hålla kvar och släppa allt. Om det och mycket mer handlar konstkollektivet Snös nya föreställning Flykt.

Sidor

© 2016 Göteborgs Fria