Opinion | Göteborgs Fria
Synpunkten
:

Köpenhamns frizoner är hotade

Slagord, musik och eld underströk vreden hos de mellan 400 och 800 demonstranterna, som den 14 januari vandrade til Rådhusplatsen i Köpenhamn för att markera att kampen om Ungdomshuset inte är slut.

Ungdomshuset, som har fått leva sitt eget liv utan kommunens inblandning i över 20 år nu. Ett hus, som först ockuperades i samband med 1980-talets BZ-våg, och som är en slags sista bastion av det slaget.

Fria.Nu
Debatt
:

Flygbolag ska inte fatta myndighetsbeslut

Först av allt tack för att moderaterna står fast vid att utlänningsnämnden måste ersättas av en rättvis och rättssäker prövning i domstol! Det är verkligen på tiden att det blir av. Men när ni vill införa transportörs-ansvar (det vill säga att flygbolag och färjebolag skulle bestraffas för varje flykting som kommer in i Sverige utan riktiga papper) så är ni fel ute av en mängd olika skäl:

Fria.Nu

Sidor

© 2020 Göteborgs Fria